Header

Matematika III

Řešení vybraných příkladů

Příklady k procvičování

Vzorové příklady

  1. Primitivní funkce - elementární substituce
  2. Primitivní funkce - per partes
  3. Primitivní funkce - Eulerovy substituce
  4. Primitivní funkce - Racionální funkce pod odmocninou
  5. Primitivní funkce - Goniometrické substituce 1
  6. Primitivní funkce - Goniometrické substituce 2
  7. Kvadratické formy
  8. Vlastní čísla a vlastní vektory
  9. Taylorův polynom

Obecné informace

Cvičím kruh, který je v SISu označený jako 20aNMMA703x03, v rozvrhu na webu IES jako S3 a konečně v Moodlu jako M2. Podrobnosti o předmětu najdete na stránkách přednášejícího prof. Kalendy.

Zápočet není. Z toho plyne, že účast a aktivita na cvičeních je dobrovolná (ale doporučená). Postupně budou zveřejňována řešení vzorových příkladů a také sady příkladů k procvičování. Stáhnout je bude možné v Moodlu nebo na těchto stránkách.

Časem se v Moodlu v sekci "Cvičení pro kruh M2" objeví zadání úkolů, které bude možné odevzdat. Ty slouží jenom k vašemu procvičování. Pokud je odevzdáte, tak vám je opravím, ale nedostanete za ně žádné body. Pozor! to nejsou dobrovolné domácí úkoly, které zadává prof. Kalenda a za které dostanete bonusové body ke zkoušce.

Cvičení budou probíhat na Zoomu. Začínáme 1. října v 15:40. Odkaz, na kterém se připojíte, jsem rozeslal e-mailem. Doporučuji vám stáhnout si Zoom předem tady. Pokud to neuděláte, Zoom se vás k tomu stejně bude snažit přimět, až se zkusíte poprvé připojit. Je ale možné používat i verzi v prohlížeči.

Na začátku každého cvičení vyřeším nějaký příklad (jiný než ty vzorové). Potom bude čas na vaše dotazy k sadě příkladů k procvičování z předchozího týdne (to se samozřejmě netýká prvního cvičení).

Jestli máte jakékoliv dotazy, neváhejte a napište mi na e-mail: zindulka@karlin.mff.cuni.cz. Hodně zdaru v nadcházejícím semestru!

Studenti se speciálními potřebami

Pokud jsi student se speciálními potřebami, dej mi to prosím vědět, nejlépe e-mailem.