Průběh a pravidla zkoušky

Nutnou podmínkou účasti na zkoušce je udělení zápočtu.

Zápis na zkoušku: zkoušky jsou vypsány na 1.6., 8.6., 15.6., 29.6. + jeden termín v září (datum bude upřesněno). V tyto dny se od 9:00 koná písemná početní část zkoušky. Přihlásit se na zkoušku znamená přihlásit se v SIS na tuto její (první) část. Jmenný seznam "kdo se má kam dostavit" bude zveřejněn nejpozději den předem v 16:00 na této stránce.

Zadání písemné části: Písemka bude složena ze tří příkladů, na jejichž vypracování budete mít 150 minut. Půjde o tyto příklady: úloha na soustavu lineárních diferenciálních rovnic (20 bodů); úloha na křivkový a plošný integrál (25 bodů) a na Fourierovy řady (15 bodů). Za celou početní písemnou část tedy můžete získat 60 bodů. Upozornění: bude bodován nejen výpočet a výsledek, ale i úroveň zdůvodnění výpočtu (použité věty a pravidla). Při řešení písemky můžete použít libovolné poznámky a literaturu. Elektronika je zakázána.

Vzor zkouškové písemky

Písemka z 1.6.2016

Písemka z 8.6.2016

Písemka z 15.6.2016

Písemka s řešením z 29.6.2016

Písemka z 19.9.2016

Nutný počet bodů z písemky: z písemné početní části je nutno získat alespoň 35 bodů. Pokud někdo nezíská tento počet bodů, neabsolvuje již ústní část zkoušky a zkouška pro něj končí známkou 4.

Ústní část zkoušky: všichni, kteří získali z písemné části alespoň 35 bodů, budou zkoušeni ústně z teorie, přičemž losované sady otázek bude formulovány pomocí pojmů ze seznamu požadavků k ústní zkoušce

Zkouška z teorie se koná zpravidla den následující po písemce. Ústní zkoušky budou v Karlíně. Kdo, kdy a kam se má dostavit, bude zveřejněno na této stránce.

Průběh ústní části zkoušky: na začátku ústní části zkoušky si vylosujete otázku, která bude mít tyto části:

- klíčový pojem (specifikováno v požadavcích)

- definice (3 body), definice (3 body), znění věty (3 body)

- znění "lehčí" věty (3 body) a její důkaz (14 bodů)

- znění "težší" věty (3 body) a její důkaz (21 bodů)

Celkem tedy můžete získat z této části ústní zkoušky 50 bodů.

Pokud student z této části získal alespoň 27 bodů, může si vylosovat druhou sadu otázek za 10 bodů (znění "težší" věty (2 body) a její důkaz (8 bodů)).

Výsledná známka: Nutnou podmínkou složení zkoušky je znalost klíčových pojmů. Pokud student nezískal alespoň 35 bodů z písemné (početní) části a alespoň 27 bodů z první části ústní (teoretické) části, je výsledná známka 4. V opačném případě se výsledná známka stanoví podle součtu bodů, získaných v obou částech zkoušky takto: výborně 105-120, velmi dobře 90-104, dobře 62-89.

Pokud získáte z písemné části 35 a více bodů, a přesto z důvodu špatného výkonu v ústní části zkoušku nesložíte, opakuje se příště celá zkouška, tj. její písemná i ústní část.

Podmínky udělení zápočtu

Napsání dvou písemek ze dvou během semestru; na konci semestru je možné si případně jednu neúspěšnou písemku opravit. Každá z písemek bude obsahovat dva příklady. Datum konání písemek bude oznámeno při výuce a také na této stránce, vždy s dostatečným předstihem. Písemka je hodnocena jako "úspěšně napsaná", pokud je vyřešena alespoň na 60%. Při písemce je možné používat literaturu, ale ne elektroniku.

Hlavní stránka

zde