\begin{align} \end{align}

Základní kombinatorická pravidla

Kombinatorické pravidlo součinu

Toto pravidlo používáme v běžném životě zcela automaticky. Než uvedeme jeho matematickou formulaci, ukážeme si jeho využití na příkladu.

Příklad

U stánku nabízejí čtyři druhy zmrzliny a tři polevy. Kolik různých zmrzlin s polevou lze vytvořit, jestliže nechceme míchat více druhů ani více polev?

Řešení

Následující diagram zobrazuje všechny možnosti:

vanilková
čokoládová poleva
oříšková poleva
ovocná poleva
 
jahodová
čokoládová poleva
oříšková poleva
ovocná poleva
 
meruňková
čokoládová poleva
oříšková poleva
ovocná poleva
 
citrónová
čokoládová poleva
oříšková poleva
ovocná poleva

Ke každému ze čtyř druhů zmrzliny můžeme přidat jednu ze tří polev, celkem je proto možné vytvořit \(4\cdot3=\boldsymbol{12}\) různých zmrzlin s polevou.


Zobecněním předchozí úvahy dojdeme k následujícímu pravidlu:

Počet všech uspořádaných \(k\)-tic, jejichž první člen lze vybrat \(n_1\) způsoby, druhý člen po výběru prvního členu \(n_2\) způsoby atd. až \(k\)-tý člen po výběru všech předcházejících členů \(n_k\) způsoby, je roven \(n_1\cdot n_2\cdot\ldots\cdot n_k\).

 

V úvodním příkladě jsme hledali uspořádané dvojice druh − poleva, jejichž první člen (druh) lze vybrat čtyřmi způsoby a druhý člen (polevu) lze vybrat třemi způsoby. Tedy \(k=2\), \(n_1=4\), \(n_2=3\); \(n_1\cdot n_2=12\).

Kombinatorické pravidlo součinu můžeme použít také v případě, kdy několikrát (\(k\)-krát) opakujeme výběr z určitých prvků a zajímá nás, kolik různých pořadí může vzniknout. Např. když házíme mincí, jde o opakovaný výběr ze dvou prvků (orel, panna). Po třech hodech může vniknout \(2 \cdot 2 \cdot 2 = \boldsymbol{8}\) různých výsledků:

První hodDruhý hodTřetí hod
orel orel orel orel − orel − orel 1
panna orel − orel − panna 2
panna orel orel − panna − orel 3
panna orel − panna − panna 4
panna orel orel panna − orel − orel 5
panna panna − orel − panna 6
panna orel panna − panna − orel 7
panna panna − panna − panna8
 

Příklad

Kolik různých uspořádaných dvojic čísel můžeme dostat, když hodíme dvakrát kostkou s jedním až šesti oky na jednotlivých stěnách?

šest tři
(Kliknutí na kostku znamená nový hod.)

Řešení

V prvním hodu může padnout jedno ze šesti čísel, tj. \(n_1=6\), ke každému z nich může ve druhém hodu opět padnout jedno ze šesti čísel, tj. \(n_2=6\). Počet různých dvojic (\(k=2\)) je tedy \(6 \cdot 6 = \boldsymbol{36}\).