MIDNIGHT AT TERYHO CHATA, HIGH TATRA MOUNTAINS | Copyright © Matúš Maciak


(NMFM 332)   Statistika pro finanční matematiky 2

Prednáška: Čt: 09:00 - 10:30 | @K6
Cvičenie: Po: 17:20 - 18:50 | @K2


Základné informácie

Prednáška - PDF transparencie

(Jedná se o základný pracovný materiál, ktorý ale neslúži ako plnohodnotný (a jediný) študijný materiál. V prieběhu semetra bude PDF súbor postupne dopĺňaný a aktualizovaný. Doplňujúce informácie budú obsiahnuté vrámci (online) prednášok)Povinná a doporučená literatúraPodkladové materiály pre cvičenia


Hodnotenie domácich úloh / priebežne výsledky