SPIRIT ISLAND, MALIGNE LAKE, JASPER NATIONAL PARK | Copyright © Matúš Maciak

Konzultačné hodiny

prezenčne alebo online podľa dohody
Miestnosť K 151, 1.patro | Sokolovská 83Aktuálna výuka: Letný semester 2023/2024

NMFM 334

(stránka SIS)

  |  

Základy regrese

NMST 422

(stránka SIS)

  |  

Longitudinální a panelová data

NMST 611

(stránka SIS)

  |  

Advanced Statistical Seminar

Archív

Zimný semester 2023/2024

NMFM 301

(stránka SIS)

  |  

Statistika pro finanční matematiky

NMST 551

(stránka SIS)

  |  

Statistický projektový seminář

NMSA 230

(stránka SIS)

  |  

Úvod do programování v R

NMST 611

(stránka SIS)

  |  

Advanced Statistical Seminar