MIDNIGHT IN MALA STUDENA DOLINA, HIGH TATRA MOUNTAINS | Copyright © Matúš Maciak

Univerzita a fakulta

AS UK

  |  

Akademický senát Univerzity Karlovy

AS MFF

  |  

Akademický senát Matematicko-fyzikální fakulty
Stúdium a organizace studia na MFF

Studijní a zkušební řád UK

(platnost od 8. února 2018)

Pravidla pro organizaci studia na MFF

(platnost od 14. června 2017)

Směrnice děkana č. 1/2015

(Formální náležitosti závěrečné práce)

Směrnice děkana č. 8/2010

(Odevzdávání závěrečných prací)

Stránky garanta programu Matematika

(Bakalářské a magisterské studium)
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

MFF UK

  |  

Oficálna stránka fakulty

KPMS

  |  

Oficálna stránka katedry

Beseda KPMS

  |  

Pravidelný seminář KPMS

Statistický seminář KPMS

  |   Pravidelný statistický seminář