name
Kvantová informace

Obsah přednášek:

Machův-Zehnderův interferometr
Základy komplexní lineární algebry
Postuláty kvantové mechaniky
Úvod do tenzorových součinů
K Diracově značení
Deutschův-Jozsův algoritmus
Propletené stavy, Bellovy nerovnosti
Reverzibilní výpočty
Komplexní projektivní přímka
Geometrie unitárních operátorů pomocí kvaternionů
Příklad: Hadamardova matice jako rotace
Rozklad AXBXC
Univerzální množina hradel
Charaktery a Fourierova transformace
Shorův faktorizační algoritmus
Shorův algoritmus jako odhad fáze
Stopa matice a pozitivní operátory
Smíšené stavy a redukovaná matice hustoty
Kvantové sdílení klíče
Kvantová entropie
Cholevův odhad
Odkazy na materiály ke kvantovým počítačům
Kurs Johna Preskilla na Caltechu
Skripta Samuela J. Lomonaco
Diplomka Vojtěcha Kupči (ps)
Michele Mosca, disertace (Oxford)
Disertace Miroslava Dobšíčka (který začínal s kvantovými počítači na této přednášce)
Disertace Roberta Špalka
Diskuse o interpretaci kvantové mechaniky
Einstein, Podolski, Rosen: Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?
Bohr: Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?
Hilary Putnam: A Philosopher Looks at Quantum Mechanics (Again)
Články o kvantovém sdílení klíče (QKD)
Pvodní článek [BB84] (Bennett, Brassard: Quantum Cryptography: Public Key Distribution and Coin Tossing)
Lo, Chau: Unconditional Security Of Quantum Key Distribution Over Arbitrarily Long Distances
Shor, Preskill: Simple Proof of Security of the BB84 Quantum Key Distribution Protocol