English

[Click to change language]


[garant PMSE]
Stránky garanta
oboru PMSE


NSTP022 Pravděpodobnost a matematická statistika

Centrální stránka paralelek cvičení

Seznam paralelek Aktuálně

Podmínky udělení zápočtu (společné pro všechny paralelky cvičení):

Zkouška

Příklady na cvičení:

Materiály ke studiu

[joke]