English

[Click to change language]


[garant PMSE]
Stránky garanta
programu PMSE


Besedy se studenty

Beseda (zejména ale nejen) pro studenty 3.ročníku bc. studia bude ve čtvrtek 5.10. od 12:20 v učebně K4.

Beseda (zejména ale nejen) pro studenty 1.ročníku nmgr. studia PMSE bude v úterý 3.10. od 12:20 v počítačové učebně K10C.

Beseda (zejména ale nejen) pro studenty 2.ročníku nmgr. studia PMSE bude ve středu 4.10. od 14:00 v praktiku KPMS.

Výjezdní setkání katedry se studenty v Kostelci

Pokud se nestane nic nečekaného, tak 10.-12.11. se uskuteční výjezdní setkání členů katedry KPMS se studenty v Kostelci nad Černými lesy.

Výuka v ZS 2023/2024

NMSA331 - Matematická statistika 1 - cvičení

NMSA407 - Linear regression - tutorial class

Výuka v LS 2022/2023

NMST412 - Zobecněné lineární modely - cvičení

NMST424 - Matematická statistika 3

NMST450 - Statistiský seminář 1


Diplomové a bakalářské práce

Podmínky započtů pro mnou vedené bakalářské a diplomové práce.

Disertační práce

Po dohodě z oblasti copulí, asymptotické statistiky...

Momentální spolupráce:
Prof. Johanna G. Nešlehová a prof. Christian Genest (oba z McGill University) - matematicko-statistické aspekty využití copulí pro mnohorozměrná diskrétní rozdělení.
Prof. Natalie Neumeyer (Universität Hamburg) - asymptotické vlasnosti (parametrických i neparametrických) odhadů copulí.

Konzultační hodiny
Dle domluvy.

Doporučuji se vždy ohlásit předem, např. emailem.


[joke]