English

[Click to change language]


[garant PMSE]
Stránky garanta
oboru PMSE


Výuka v ZS 2017/2018

NMSA331 - Matematická statistika 1 - přednáška

NMSA401 - Primary seminar (Oborový seminář)

Výuka v LS 2016/2017

NMSA332 - Matematická statistika 2 - cvičení

NMST434 - Modern statistical methods

Podmínky započtů pro mnou vedené bakalářské a diplomové práce.


Konzultační hodiny
Pondělí – 9.30-10.30
Čtvrtek – 14.15-15.15
Případně po domluvě i jindy.
Každopádně se vždy se doporučuji však ohlásit předem, např. emailem.

Doporučuji se vždy ohlásit předem, např. emailem.


[joke]