MFF UK

Úvod do komplexní analýzy

Informace ve Studijním informačním systému

Předpokládané znalosti


Co dělat, když nesplňuji prerekvizity


Texty k přednáškám


Informace ke cvičením a zápočtům


Informace ke zkouškám (všechny zkoušky již proběhly)


Průběžná statistika výsledků zkoušek


Zadání a výsledky zkouškových písemek


Informace (zejména) pro studenty, kteří navštěvovali cvičení v pondělí od 15:40 v K9: Do souboru s příklady ke cvičení byl přidán správný návod k řešení příkladu VIII/1h

Průběžná statistika výsledků zkoušek

Termín písemky26.1. 3.2.9.2.17.2.25.5.
Přišlo studentů292522166
Písemku psalo292321156
Úspěšně napsalo261817135
Zkoušku složilo221916124
Dosud se pokusilo29506774 77
Zkoušku dosud složilo22415769 73
Rozložení známek
Známka Počet
124
228
321