MFF UK

Úvod do komplexní analýzy

Informace ve Studijním informačním systému

Předpokládané znalosti


Co dělat, když nesplňuji prerekvizity


Texty k přednáškám


Informace ke cvičením a zápočtům


Informace ke zkouškám (všechny zkoušky již proběhly)


Průběžná statistika výsledků zkoušek


Zadání a výsledky zkouškových písemek


Informace (zejména) pro studenty, kteří navštěvovali cvičení v pondělí od 15:40 v K9: Do souboru s příklady ke cvičení byl přidán správný návod k řešení příkladu VIII/1h

Texty k přednáškám z Úvodu do komplexní analýzy (znění základních vět a definic)

 • Úvod - těleso komplexních čísel, komplexní funkce reálné proměnné, komplexní funkce komplexní proměnné - postscript, pdf
 • Mocninné řady, elementární celé funkce - postscript, pdf
 • Logaritmus, argument, obecná mocnina - postscript, pdf
 • Křivky a křivkový integrál - postscript, pdf
 • Spojité větve logaritmu, index bodu ke křivce - postscript, pdf
 • Lokální Cauchyova věta a její důsledky- postscript, pdf
 • Riemannova sféra, izolované singularity holomorfních funkcí postscript, pdf
 • Laurentovy řady a funkce holomorfní v mezikruží - postscript, pdf
 • Limity některých integrálů - postscript, pdf
 • Řetězce a cykly - postscript, pdf
 • Globální vlastnosti holomorfních funkcí - postscript, pdf