MFF UK

Úvod do komplexní analýzy

Informace ve Studijním informačním systému

Předpokládané znalosti


Co dělat, když nesplňuji prerekvizity


Texty k přednáškám


Informace ke cvičením a zápočtům


Informace ke zkouškám (všechny zkoušky již proběhly)


Průběžná statistika výsledků zkoušek


Zadání a výsledky zkouškových písemek


Informace (zejména) pro studenty, kteří navštěvovali cvičení v pondělí od 15:40 v K9: Do souboru s příklady ke cvičení byl přidán správný návod k řešení příkladu VIII/1h

Cvičení a zápočty

Cvičení probíhá ve čtyřech kruzích, viz rozvrh. Studenti se mohou účastnit cvičení toho kruhu, který jim vyhovuje. Omezení jsou dána pouze kapacitou příslušné posluchárny.


Zápočet získá každý, kdo se pokusí alespoň jednou složit zkoušku.


Příklady ke cvičení - postscript, pdf