MFF UK

Úvod do komplexní analýzy

Informace ve Studijním informačním systému

Předpokládané znalosti


Co dělat, když nesplňuji prerekvizity


Texty k přednáškám


Informace ke cvičením a zápočtům


Informace ke zkouškám (všechny zkoušky již proběhly)


Průběžná statistika výsledků zkoušek


Zadání a výsledky zkouškových písemek


Informace (zejména) pro studenty, kteří navštěvovali cvičení v pondělí od 15:40 v K9: Do souboru s příklady ke cvičení byl přidán správný návod k řešení příkladu VIII/1h

Pro studenty, co nesplnili prerekvizity

Prerekvizitiou, tj. nutnou podmínkou pro zápis předmětu Úvod do komplexní analýzy je absolvování předmětů NMAA003 a NMAA004. To je rozumná podmínka s ohledem na povahu matematiky, v níž jednotlivé oblasti na sebe navazují, a tak k tomu, aby mělo studium Úvodu do komplexní analýzy nějaký význam, jsou určité znalosti potřebné (viz též předpokládané znalosti). Protože však je zde trend pokračujícího rušení formálních prerekvizit, netrvám na jejich splnění. Ale jen za předpokladu, že student prohlásí, že potřebné znalosti buď má nebo si samostatně včas doplní.

Z toho vychází praktické provedení: Student sepíše žádost o odpuštění prerekvizit, a do zdůvodnění napíše, že potřebné znalosti buď má či si samostatně doplní. K žádostem tohoto druhu nebudu mít námitek.

Jiné formy žádosti, jako například uznání jiných předmětů (jako třeba Kalkulus) jako splnění prerekvizit, nedoporučím.