MFF UK

Prerekvizity a předpokládané znalosti

Prerekvizitou Matematiky III je Matematika II. To znamená, že složení zkoušky z Matematiky II je nutnou podmínkou pro zápis předmětu Matematika III. Tato podmínka vychází ze struktury matematiky - pro porozumění látce Matematiky II je nezbytné mít dobře zvládnutou látku Matematiky II (a tedy i látku Matematiky I).


Z povahy matematiky vyplývá i to, že samozřejmým předpokladem pro studium Matematiky III je zvládnutí tzv. středoškolské matematiky, které již bylo předpokladem studia Matematiky I (viz předpokládané znalosti pro Matematiku I).