MFF UK

Uznávání zkoušek

Splnění kontroly studia předmětu Matematika III je možné uznat v těchto případech:

  • Student v minulosti úspěšně absolvoval tento předmět na IES FSV UK.
  • Student v minulosti úspěšně absolvoval odpovídající předměty na MFF UK. O tom, zda jsou dané předměty odpovídající, rozhodne přednášející. Orientačně platí, že odpovídající jsou druhý a čtvrtý semestr předmětu Matematická analýza a druhý semestr předmětu Lineární algebra a geometrie (pro program Matematika).


V jiných případech splnění kontroly studia předmětu Matematika III uznáno být nemůže. Zejména ho nelze uznat v případě absolvování přednášek z matematiky na jiných vysokých školách.


Praktické provedení: O uznání rozhoduje garant. Nastane-li druhá z výše uvedených možností, pak garant rozhoduje na základě doporučení přednášejícího. Proto je vhodné nejprve kontaktovat přednášejícího.