MFF UK

Doporučená literatura

Doporučená literatura je uvedena v SISu. Zde uvádím podrobnější informace.


Základní publikace: Hájková, John, Kalenda, Zelený: Matematika, Matfyzpress, Praha 2006, a to kapitoly 8-12.
Použitelná je i předchozí verze John, Kalenda Zelený: Matematika (pokračování), Matfyzpress, Praha 2003.
Brzy by mělo vyjít nové, mírně upravené vydání.

Nové vydání lze prohlížet na stránkách vydavatelství Matfyzpress.


Příklady k procvičování je možné najít ve skriptech:
Kopáček a kol.: Příklady z matematiky nejen pro fyziky I, Matfyzpress, Praha 2005.

  • Naší kapitoly VIII se týkají kapitola 7 a oddíly 8.1 a 8.2.
  • Ilustrativní cvičení k části naší kapitoly IX (vektorové prostory a podprostory) najdete v oddílu 9.1 zmíněných skript.
  • Naší kapitoly X se týká oddíl 5.2.


Upozornění: Některé z příkladů v těchto skriptech přesahují rámec Matematiky III. V případě nejasností je vhodná konzultace s cvičícím nebo přednášejícím.