MFF UK

Základní informace o přednáškách a cvičeních

Předmět je vyučován v rozsahu 2/2, tj. jedna dvouhodinovka přednášky (v rozvrhu označené P) a jedna dvouhodinovka cvičení. Na cvičení jsou studenti rozděleni do kruhů v rozvrhu označených S1 až S5. Rozdělení do kruhů provedou studenti sami v SISu pomocí modulu Grupík. Tam jsou nastaveny maximální počty studentů v kruhu. Případné přesuny si studenti dohodnou sami mezi sebou do data určeného harmonogramem.