MFF UK

Seminář z matematické analýzy a algebry II (JEB059)

Seminář slouží zejména k zopakování a procvičení početních technik středoškolské matematiky, jejichž zvládnutí je užitečné pro pochopení látky Matematiky II. Měl by se zaměřit zejména na příklady z elementární geometrie a na počítání s komplexními čísly.


Za tento seminář lze získat 3 kredity. V tomto semestru ho vede Mgr. Svatopluk Svoboda.