MFF UK

Podmínky získání zápočtu

Během semestru se budou psát tři řádné zápočtové písemky na jednotlivých cvičeních a dvě opravné mimo výuku. Každá z písemek bude sestávat ze tří příkladů, na řešení bude 30 minut. V písemkách mohou být jednak tzv. středoškolské příklady jako v zápočtových písemkách z Matematiky I, dále jednoduché příklady na limity, derivace a později i parciální derivace (až budou probrány na přednášce). O tom, co míním tzv. středoškolskou matematikou se kze dočíst zde. Navíc oproti zimnímu semestru k tzv. středoškolským dovednostem počítám i schopnost používat cyklometrické funkce (arkussinus, arkuskosinus, arkustangens, arkuskotangens). Vzorové příklady na limity, derivace a parciální derivace najdete zde.


Za úspěšné napsání písemky se považuje bezchybné vyřešení alespoň dvou příkladů ze tří zadaných.


Nutnou a postačující podmínkou získání zápočtu je úspěšné napsání alespoň dvou písemek, z toho alespoň jedné ze tří řádných na cvičení svého kruhu.


Tedy:

  • Kdo ze tří řádných písemek úspěšně napíše alespoň dvě, získá zápočet.
  • Kdo ze tří řádných písemek úspěšně nenapíše žádnou, zápočet nezíská.
  • Kdo ze tří řádných písemek úspěšně napíše právě jednu, může využít dvou opravných písemek. Zápočet pak získá, právě když ze dvou opravných úspěšně napíše alespoň jednu.


Výjimka z uvedených podmínek je možná jen v případě, že se student z vážných důvodů nezúčastní některé z řádných písemek. V tom případě může využít opravných písemek, i když úspěšně nenapíše žádnou z řádných písemek. Pak ovšem pro získání zápočtu musí úspěšně napsat obě opravné písemky.
Podmínky jsou natolik mírné, že žádné jiné výjimky se nepřipouští.


Termíny řádných zápočtových písemek:

3. týden semestru, tj. týden od 7.3.2011

6. týden semestru, tj. týden od 28.3.2011

10. týden semestru, tj. týden od 25.4.2011


Termíny opravných zápočtových písemek:

První opravná písemka: Čtvrtek 12.5.2011 od 17:20 v posluchárnách K1 a K3 v Karlíně (budova MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8, 2. patro).

Druhá opravná písemka: Úterý 24.5.2011 od 8:30 v posluchárně 109.