MFF UK

Základní informace o přednáškách a cvičeních

Předmět je vyučován v rozsahu 4/4, tj. dvě dvouhodinovky přednášky (v rozvrhu označené P1 a P2) a dvě dvouhodinovky cvičení.


Jedna dvouhodinovka cvičení, v rozvrhu označena jako SuperS (lidově superseminář), je určena pro všechny studenty a bude věnována počítání vzorových příkladů, výkladu a ilustraci základních početních metod.


Na druhou dvouhodinovku cvičení jsou studenti rozděleni do kruhů v rozvrhu označených S1 až S6. Rozdělení provedli studenti sami v SISu pomocí modulu Grupík. Zapisování bylo ukončeno 4.3.2011. Konečné rozdělení do kruhů je zde.