MFF UK

Prerekvizity a předpokládané znalosti

Prerekvizitou Matematiky II je Matematika I. To znamená, že složení zkoušky z Matematiky I je nutnou podmínkou pro zápis předmětu Matematika II. Tato podmínka vychází ze struktury matematiky - pro porozumění látce Matematiky I je nezbytné mít dobře zvládnutou látku Matematiky I.


Z povahy matematiky vyplývá i to, že samozřejmým předpokladem pro studium Matematiky II je zvládnutí tzv. středoškolské matematiky, které již bylo předpokladem studia Matematiky I (viz předpokládané znalosti pro Matematiku I).