MFF UK

Seznamy zkouškových otázek z Matematiky II

Seznamy klíčových pojmů z Matematiky I, klíčových pojmů z Matematiky II, definic a vět (k první, druhé a čtvrté otázce) - postscript,pdf


Poznámka: Ve výše uvedeném seznamu jsou u definic uvedena čísla oddílů, v nichž byly uvedeny na přednášce, u vět jsou uvedena jejich čísla dle přednášky.


Jak správně vypadá odpověď na třetí otázku by mělo být jasné již ze zimního semestru. Jako ilustrace jsou zde uvedeny ukázky čtveřic tvrzení týkající se Matematiky I: postscript,pdf


Seznamy čtveřic tvrzení k třetí otázce - postscript,pdf