MFF UK

Doporučená literatura

Doporučená literatura je uvedena v SISu. Zde uvádím podrobnější informace.


Základní publikace: Hájková, John, Kalenda, Zelený: Matematika, Matfyzpress, Praha 2006, a to kapitoly 5-8.
Použitelná je i předchozí verze Hájková, John, Zelený: Matematika, Karolinum, Praha 2000, 2003.
Brzy by mělo vyjít nové, mírně upravené vydání.

Kapitoly 1-7 nového vydání jsou zde.


Příklady k procvičování je možné najít ve skriptech:
Kopáček a kol.: Příklady z matematiky nejen pro fyziky I, Matfyzpress, Praha 2005: Kapitola 7 a oddíly 9.4 a 9.5
Kopáček a kol.: Příklady z matematiky nejen pro fyziky II, Matfyzpress, Praha 2006: Oddíly 3.1, 3.5, 3.9 a kapitola 5
Upozornění: Některé z příkladů v těchto skriptech přesahují rámec Matematiky II. V případě nejasností je vhodná konzultace s cvičícím nebo přednášejícím.