Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


LAproFZS1314

Lineární algebra pro fyziky, NMAF027, ZS 13/14

Přednáška pro paralelku F1X, každé úterý 12:20 - 13:50, posluchárna T1. Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se obsah stránky i na paralelku F1Y.

Cvičení pro

 • kruh 12, paralelka F1X, středa 9:50 - 11:20, učebna T8
 • kruh 18, paralelka F1Y, úterý 9:50 - 11:20, učebna T6
 • kruh 16, paralelka F1Y, čtvrtek 9:50 - 11:20, učebna T6

Konzultační hodiny úterý 11:20 - 12:10, budova Troja, podesta ve vstupní hale.

Novinky k přednášce a cvičením:

Google+ stránka Lineární algebra pro fyziky

- budu zveřejňovat novinky touto cestou, abych nezapleveloval tuhle stránku a umožnil vám v případě zájmu přihlásit si jejich odběr.

Soubory:

Domácí úkol 1, Domácí úkol 2, Domácí úkol 3, Domácí úkol 4, Domácí úkol 5, Domácí úkol 6, Domácí úkol 7, Domácí úkol 8, Domácí úkol 9, Domácí úkol 10, Domácí úkol 11

Tabulky:

Body za cvičení úterý, Body za cvičení středa, Body za cvičení čtvrtek

Hlavním studijním textem jsou zápisky k přednášce, které budou dále upravovány. Existují ve standardní a kompaktní verzi. První se hodí pro tisk na A4, druhá pro malé obrazovky typu čtečka, tablet nebo mobil, případně k vytištění více stránek na jeden papír. Budu rád, když mne upozorníte na chyby a nejasnosti, které ve skriptech najdete, nejlépe mailem.

Zápočet

Na zápočet bude třeba získat alespoň 30 bodů z celkem 60 dostupných. Budou se konat dva zápočtové testy:

 • malý test, úterý 12. listopadu, v době přednášky, cca 45 minut, za 10 bodů, z látky dosud probrané
 • velký test, úterý 7. ledna, v době přednášky, 1:30 minut, za 20 bodů, z látky celého semestru

Paralelka F1Y bude mít obdobné testy o den později.

Zbylých 30 bodů bude možné získat od cvičících na základě jimi stanovených kritérií. Podmínkou zápočtu je 50% úspěšnost v alespoň jednom testu. Podmínky jsou striktní, doporučujeme proto získávat body již od začátku semestru a na testy se dobře připravit. Cílem zápočtu je ověřit vaši schopnost vyřešit základní početní úlohy, protože zkouška už samostatnou početní část nemá.

Zkouška

Bude sestávat ze dvou částí:

 • 45-minutový písemný test o 5 otázkách, které budou testovat znalost základních pojmů a postupů (definice, formulace důležitých tvrzení, jednoduché početní úlohy). Pro postup do druhé části bude třeba zodpovědět správně alespoň 4 otázky.
 • ústní část s přípravou, která bude rozhodovat o známce ze zkoušky (při zjištění zásadní neznalosti může ale být i za tuto část známka nevyhověl)

Termíny zkoušek:

 • pátek 10.1. od 13:00 v T1
 • pátek 17.1. od 9:00 v K1 (ústní část v K3)
 • středa 29.1. od 9:00 v K1 (ústní část v K3)
 • středa 6.2. od 9:00 v K1 (ústní část v K3)
 • čtvrtek 13.2. od 10:00 v K1 (ústní část v K3)

Kromě toho předběžně počítám ještě s jedním termínem cca v polovině března a s jedním termínem v červnu. Tyto dva jsou ale určeny především jako termíny opravné.

Požadavky:

Požadavky ke zkoušce. Perfektní znalost pojmů, vět a postupů z požadavků je nutnou podmínkou složení zkoušky. Důkazy, pojmy nevyjmenované v požadavcích, logický kontext a obtížnější příklady se mohou objevit u ústního, pokud budete aspirovat na lepší známku než 3.

Další literatura a zdroje

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 08, 2014, at 01:04 AM
@]