NSTP097 Statistika

Podmienky udelenia zápočtu

Špeciálne prípady (telesne postihnutí, chronická choroba, výkon trestu odňatia slobody alebo iné vážne objektívne prekážky v štúdiu) budú posudzované individuálne.

Viac podrobností na prvom cvičení 4., respektíve 5. a 6. 10. 2011.

Príklady z cvičení

Príklady, ktoré nebudú na cvičení prepočítané, doporučujem prejsť samostatne, považujem ich za prebrané.

Doporučená literatúra

Tabuľky, rozdelenia a prehľady

Účasť, bodovanie a písomka

Paralelka utorok
Meno a priezvisko Cvičenie Písomka Zápočet
1234567891011121314I.II.
Dancáková Danaupuu.uuuuu.uuu10-A
Graeber Jiříuuuuuuuuuuuu..11-A
Krajňák Tomášuuuuu.uuuuuuu.811A
Kvěš Martin..uuuuuuuuuuuu16-A
Leder Ondřejuuuuuuuuuu.uu.10-A
Lendacký Peter.ppuuupuuuuuu.87N
Lisko Adrian...............-N
Majerová Michaelauuuuuuuuuuuu..14-A
Nguyen Manh Tuan...............-N
Poništiak Ondrejppp,ppppup.uuu10-A
Rusnák Peteruuuuuuu.u.uuuu16-A
Singerová Adélauuuuuuuuuuu.u.10-A
Sobková Evauuuuu.uuuuuu.u11-A
Sojáková Stanislavau.uuuuuuuu....8-N
Stratil Michal..pupuppupuu..16-N
Škoda Štěpán...............-N
Šmíd Vítězslavuuuuuu.uuuuu.u10-A
Till Alexanderu..............-N
Tyuleneva Anastasiauuuuuuuuuu.uu.96N
Paralelka streda
Meno a priezvisko Cvičenie Písomka Zápočet
1234567891011121314I.II.
Goduľová Lenkauuuuuuuuuuu.u.10-A
Hájek Štěpánuuuuuuuuuu..uu11-A
Hodrment Františeku.pupuppuuu.uu11-A
Holotňáková Dominika...............-N
Indrová Magdalenauuuuu.uuuuuuu.13-A
Kaderjáková Zuzanauuuuuuuuuuuu.u10-A
Klůjová Janauuuuuuuuuuuu..14-A
Křepinská Danauuuuuuuuuuuuuu23-A
Kuzminskaya Kseniyauuuuuuuuuuu.u.13-A
Lipták Štefanuuuuuuuuuuuuu.10-A
Malec Jaromíruuuuuuuuu.uuuu16-A
Marcinčín Martinu.puuuuuu.uuuu611A
Marcinek Danieluuuuuuupuuuuuu15-A
Mirtes Lukášuuu.uuuuuuuu.u76N
Molnár Judituu.uu..........-N
Nejedlý Michal..uuuuupuuuuuu55N
Pavlačková Petra...............-N
Radič Pavoluuuuuupuuuuu..814A
Stacho Michaluuuuuuuuuuuu..10-A
Suk Lubošuuuuuuuuuuu..u17-A
Tsapparellas Kyriakosuuuuupppuuu..p11-A
Tuček Jan..puuuuuuuuuuu88N
Paralelka štvrtok
Meno a priezvisko Cvičenie Písomka Zápočet
1234567891011121314I.II.
Bílková Kristýnauuuuuupuuuuuu.15-A
Fürjesová Idauuuuuuuuu.uuu.10-A
Hájková Annauuupuupuuuu.uu710A
Jaroš Aloisu.puppp.uuuuuu10-A
Jedličková Veronikauuuuuu.uuuuuu.10-A
Kubů Januuuuuupuuuu.uu14-A
Malá Alenauuuuuuuuuuuuuu611A
Ngo Minh Tiepu..uuuppuuuuuu11-A
Nguyen Van Minhuuuuu..uuuuuu.55N
Novotová Simonauuuuuuuuuuuu..20-A
Onderko Martinuuuuuu.uuuuu.u12-A
Ondruš Martinuuuuuuuuuuu.u.15-A
Raadová Zuzanauuuuuu.uuu.uuu13-A
Skřivanová Zuzanauuuu.uuuuuuuu.12-A
Slapnička Kareluuuuu..uuuuuuu711A
Šimlovič Matejuuuuuu.uuuu.uu13-A
Šmejkal Janu..............-N
Šťástka Petruuuuuupuuuuu..14-A
Tritová Hanappppppppuuuu..17-A
Vaněček Janu..............-N
Vojtěch Jonášuuuuuu.uuuu.uu78N
Volchenkova Irinapuuuuu.uuuuu.u10-A
Zboňáková Lenkauuuuuuuuu.uuu.14-A
Zhuravova Nadezdauuuu.uuuuu.uuu12-A

  • vysvetlivky: