NMOD009 Základy matematického modelování

Podmienky udelenia zápočtu

Cvičenia v prvom týždni semestra odpadajú. Tj. cvičenie sa nekoná 20. 2. 2012 a 23. 2. 2012.

Cvičenie sa nekoná 9. 4. 2012 kvôli štátnemu sviatku.

Cvičenie sa nekoná 24. 5. 2012 kvôli rovnosti počtu odučených hodín v oboch paralelkách.

Viac podrobností a informácií o semestrálnej výuke a udelovaní zápočtov na cvičeniach 27. 2. 2012 a 1. 3. 2012.

Príklady a úlohy z cvičení

Príklady, ktoré nebudú na cvičení prepočítané, doporučujem prejsť samostatne, považujem ich za prebrané.

Účasť, úlohy a zápočet

Paralelka pondelok
Meno a priezvisko Cvičenie Domáce úlohy Zápočet
123456789101112I.II.III.V.VII.IX.XI.
Berdák Vladimíru.uuuuuuuuu.pppppppA
Ďurošková Zuzanauu..uuuuuu.upppppppA
Fučík Januuuuuuuuu.uupppppppA
Gotovtseva Kyunneyuu..........p,,,,,,N
Hlavandová Radanauuuuuuuuuu..pppppppA
Kaderjáková Zuzanauuuuuu.uuu..pppppppA
Kaplanová Martinauuuuuuu..uuupppppppA
Leder Ondřej..uuuuuuu.uupppppppA
Molodkina Kseniauu.u........ppp,,,,N
Nejedlý Michal............,,,,,,,N
Splítek Martinuuuu.uuuuuuupppppppA
Stacho Michaluuuuuu.u.uu.pppppppA
Ščavnický Martinuuuuu.uuuu..pppppppA
Šimlovič Matejuuuuuuuuuu.upppppppA
Tyuleneva Anastasiauuuu.uuuu.u.pppppppA
Vaněček Januu..u.......ppp,,,,N
Vojtěch Jonášuuuuuuuuu.u.pppppppA
Waczulík Oliveru.uuuuuuuuuupppppppA
Zaltsman Leoniduuuu........pp,,,,,N
Paralelka štvrtok
Meno a priezvisko Cvičenie Domáce úlohy Zápočet
123456789101112I.II.III.V.VII.IX.XI.
Gareev Vaziruuuu.uuuuuu.pppppppA
Gerthofer Michalu.uuuuuuuuuupppppppA
Jepbarova Malilka.u..........,,,,,,,N
Koritarová Lenkauuuuuuu.uuuupppppppA
Kráľová Veronikau.uuuuuuuuuupppppppA
Krejčí Kateřinauu.uuu.uuuu.pppppppA
Lacina Filipuuuuuuuuuuu.pppppppA
Macková Simonau.uuuuuuuuu.pppppppA
Michel Ondrej............,,,,,,,N
Musil KareluuuuuuuuuuuupppppppA
Polak Michalu.uuuuuuuuuupppppppA
Popovič Viktor.uuuuuuuuuuupppppppA
Smolárová Tereza..uuuuuuuuuupppppppA
Sýkorová Sabinau.uuuuuu.uu.pppppppA
Valentovičová KatarínauuuuuuuuuuuupppppppA
Vichr Jaroslav.uuuuuuuuuuupppppppA

  • vysvetlivky: