Michaela Prokešová


RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D.
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova v Praze
Sokolovská 83
186 75 Praha 8

E-mail: prokesov (zavinac) karlin (tecka) mff (tecka) cuni (tecka) cz
Telefon: 22191 3297
Místnost: K 233 (druhé patro, vpravo vedle schodů)

Konzultace: po předchozí domluvě
Letní semestr 2022-23

Pravděpodobnost a matematická statistika (NMSA202)

Základní informace - viz SIS.


Zkouška : Informace ke zkoušce jsou shrnuty v tomto dokumentu.


Podmínky zápočtu jsou uvedené v SISu (viz část Podmínky zakončení předmětu). Více podrobností k podmínkám zápočtu je uvedeno v tomto dokumentu.

Všechny čtyři paralelky cvičení jsou koordinované a všechny materiály ke cvičení budou k dispozici v Moodle kurzu zde.


Prezentace promítaná na přednášce - bude postupně doplňována (stav 18.5.2023)


Poznámky k přednášce - mohou být upravovány podle skutečného průběhu výuky (stav 27.6.2023).

Základní literatura ke kurzu jsou poznámky k přednášce. Jako doplňující literaturu je možno použít učebnici
Dupač V., Hušková, M.: Pravděpodobnost a matematická statistika. Karolinum, Praha, 1999, 2001, 2005, 2013.
Errata ke skriptům V. Dupač, M. Hušková: Pravděpodobnost a matematická statistika, skripta, Karolinum vydání 1999, 2001, 2005, vydání 2013.

Proseminář z pravděpodobnosti a matematické statistiky (NMSA262)

Základní informace - viz SIS.


Proseminář se bude věnovat podrobnějšímu prozkoumání, doplnění a rozšíření látky ze základního kurzu Pravděpodobnosti a matematické statistiky NMSA202.

Podmínky zápočtu jsou uvedené v SISu (viz část Podmínky zakončení předmětu).

Úlohy je možno odevzdávat přes Moodle kurz.


Zimní semestr 2022-23

Metody Markov Chain Monte Carlo (NMTP539)

Základní informace - viz SIS.


Většina informací a studijních podkladů je v Moodle kurzu zde.


Poznámky k přednášce (v průběhu semestru může docházet k úpravám).