Michaela Prokešová


RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D.
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova v Praze
Sokolovská 83
186 75 Praha 8

E-mail: prokesov (zavinac) karlin (tecka) mff (tecka) cuni (tecka) cz
Telefon: 22191 3297
Místnost: K 233 (druhé patro, vpravo vedle schodů)

Konzultační hodiny: středa po domluvě
Zimní semestr 2018/2019


Metody Markov Chain Monte Carlo (NMTP539) - středa 12:20 K4 a 14:00 v K2

Základní informace - viz SIS.

Letní semestr 2017/2018


Pravděpodobnost a matematická statistika (NMSA202) - středa 10:40 a 14:00 v K1

Základní informace - viz SIS.


Informace ke zkoušce: Zkouška má písemnou a ústní část. Nejdříve je písemná část, která se dále dělí na početní část (75 min) a teoretickou část (75 min). Mezi oběma částmi písemné zkoušky je 15 minut přestávka. Pro splnění písemné části zkoušky a připuštění k ústní zkoušce je třeba zvládnout obě části písemné zkoušky alespoň na 50% možných bodů. Ústní část zkoušky bude probíhat ve stejný den odpoledne a pokrývá celý obsah kurzu, tak, jak byl přednesen na přednášce.

Na zkoušku je třeba se přihlásit prostřednictvím Studijního informačního systému. Podmínkou připuštění ke zkoušce je udělený zápočet.

K přípravě na zkoušku může být užitečné přečíst si následující poznámky ke zkoušce, vzniklé na základě zkušeností z minulých let.

Ukázka zkouškové písemky.

Zkušební termíny:

30.5.8:00, K11
6.6.8:00, K11
13.6.8:00, K11
21.6.8:00, K11
5.9.8:00, K11


Podmínky zápočtu jsou uvedené v SISu (viz část Podmínky zakončení předmětu). Více podrobností k podmínkám zápočtu je uvedeno v tomto dokumentu.

Seznam paralelek cvičení:

První cvičení proběhnou až po první přednášce, tj. pondělní cvičení v prvním týdnu odpadají, čtvrteční nikoliv.


Základní literatura ke kurzu je učebnice
Dupač V., Hušková, M.: Pravděpodobnost a matematická statistika. Karolinum, Praha, 1999, 2001, 2005, 2013.
Errata ke skriptům V. Dupač, M. Hušková: Pravděpodobnost a matematická statistika, skripta, Karolinum vydání 1999, 2001, 2005, vydání 2013.