Michaela Prokešová


RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D.
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova v Praze
Sokolovská 83
186 75 Praha 8

E-mail: prokesov (zavinac) karlin (tecka) mff (tecka) cuni (tecka) cz
Telefon: 22191 3297
Místnost: K 233 (druhé patro, vpravo vedle schodů)

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě emailem
Pravděpodobnost a matematická statistika (NMSA202) - čtvrtek 9:00 a pátek 10:40 v K1

Základní informace - viz SIS.


Zkouška: Bude písemná i ústní.
Písemný test bude mít dvě části, první početní na 100 minut a po čtvrthodinové přestávce navazuje druhá, teoretická část písemného testu na 80 minut. Pro úspěšné napsání písemného testu a pokračování k ústní části zkoušky je potřeba napsat obě jeho části alespoň na 50% možných bodů.
Ukázkový zkouškový test: varianta A, varianta B.
Ústní část zkoušky následuje odpoledne, po úspěšném napsání písemné části zkoušky, a jejím obsahem může být cokoli, co bylo probráno na přednášce. Mimo znalosti vyložené látky je k úspěšnému složení zkoušky nutné látce také rozumět a umět ji použít.

Termíny zkoušek: šest termínů je vypsáno v SISu:

K zápisu na termín zkoušky v SISu není nutný zápočet, k připuštění ke zkoušce ale ano! Získání zápočtu bude ověřeno před začátkem zkoušky.


Základní literatura ke kurzu je učebnice
Dupač V., Hušková, M.: Pravděpodobnost a matematická statistika. Karolinum, Praha, 1999, 2001, 2005, 2013.
Errata ke skriptům V. Dupač, M. Hušková: Pravděpodobnost a matematická statistika, skripta, Karolinum vydání 1999, 2001, 2005, vydání 2013.
Užitečné jsou i doporučené příklady pro přípravu na zápočet a početní část zkoušky (výsledky zde).

Podmínky zápočtu jsou uvedené v SISu (viz část Podmínky zakončení předmětu). Více podrobností k podmínkám zápočtu je uvedeno v tomto dokumentu.

Seznam paralelek cvičení: