Michaela Prokešová


RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D.
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova
Sokolovská 83
186 75 Praha 8

E-mail: prokesov (zavinac) karlin (tecka) mff (tecka) cuni (tecka) cz
Telefon: 22191 3297
Místnost: K 233 (druhé patro, vpravo vedle schodů)

Konzultační hodiny: středa po domluvě (i emailem)
Cvičení z Náhodných procesů 1 (NMSA334), středa 9:00, K4


Požadavky na zápočet:

Termíny zápočtových testů jsou 12.4.2017 a 10.5.2017.

Termín opravného testu za druhý zápočtový test je pro obě paralelky ve středu 24.5.2017 v 9:00 v K4.


Materiály ke cvičením:

Vytvořující funkce čítacích náhodných veličin, náhodné součty čítacích náhodných veličin.

Galtonův-Watsonův proces větvení, definice Markovova řetězce.

Klasifikace stavů Markovova řetězce, pravděpodobnosti absorpce.

Stacionární rozdělení Markovova řetězce, klasifikace stavů.

Markovovy řetězce se spojitým časem - matice intenzit, Kolmogorovovy diferenciální rovnice.

Markovovy řetězce se spojitým časem - klasifikace stavů a limitní chování.
Exercise class on Spatial Modelling (NMTP438), Wednesday 14:00, K12


Requirements for obtaining the course credit are: active participation in the exercise classes and at most 3 absences.


Materials for the exercise class:

Topic 1, random fields on a lattice.

Topic 2, random fields.

Random fields demonstration, Ising model illustration.

Topic 3, random measures.

Topic 4, binomial, Poisson and Cox point processes.

Topic 5, stationary point processes.

Point processes demonstration.