KPMS = Czech abbreviation of Department  
     Where you are: Charles UniversityMFFKarlínDepartmentWelcome

Department of Probability and Mathematical Statistics, MFF UK          
Contact information:  Sokolovská 83
   186 75  Praha 8
Secretary:  tel.: (+420) 221 913 287
Mo-Fr 8am-4pm:  mobil: +420 608 329 355
e-mail: kpms@mff.cuni.cz
         
  Diplomové práce pro zimní termín SZZ (FPM, PMSE)
  lze odevzdávat na sekretariátě KPMS ve dvou výtiscích:
6.1.2020  9:00-11:00
7.1.2020  9:00-11:00 12:00-15:00
  Výsledky soutěže diplomových prací v r. 2019  (podporováno RSJ)
  1. Karel Kozmík : Robust approaches in portfolio optimization with stochastic dominance
    Anna Michálková: Metoda převažování (kalibrace) ve výběrových šetřeních
    Ondřej Týbl: Kalman-Bucy Filter in Continuous Time
  2. Romana Dvoranová: Econometric methods of change detection
    Jan Jeliga: Minimax v úlohách rozvrhování za nejistoty
  3. Petr Vejmělka: Recursive estimates of financial time series