NFAP007 Výpočetní prostředky

finanční a pojistné matematiky

Podmienky udelenia zápočtu

Cvičenia sa v posledných dvoch týždňoch semestra nekonajú (15. 5. 2012 a 16. 5. 2012, respektíve 22. 5. 2012 a 23. 5. 2012), pretože sa jedná o predmet pre tretí ročník bakalárskeho štúdia.

Cvičenie sa nekoná 29. 2. 2012 kvôli rektorskému voľnu.

Cvičenia sa nekonajú v dňoch 1. 5. 2012 a 8. 5. 2012 kvôli štátnym sviatkom.

Cvičenie sa taktiež nekoná 16. 5. 2012 kvôli rektorskému a dekanskému dňu.

Cvičenie dňa 9. 5. 2012 je spoločným cvičením pre obe paralelky.

Viac podrobností a informácií o semestrálnej výuke a udelovaní zápočtov na cvičeniach 21. 2. 2012 a 22. 2. 2012.

Príklady a úlohy z cvičení

Precvičovať sa bude podľa Essential Mathematica for Students of Science (Tutorial Approach to Mastery of Mathematica) od James J. Kelly.

Doporučené tutoriály