Bakalářské práce

Arnošt Komárek

Zde jsou k nalezení materiály související s přípravou bakalářské práce a dále seznam mnou vypsaných a vedených bakalářských prací. Jména autorů obhájených prací, případně texty těchto prací jsou k nalezení v univerzitním depozitáři prací.

Příprava textu bakalářské práce a prezentace pro její obhajobu

Všem studentům vřele doporučuji, aby před započetím prací na bakalářské práci pozorně pročetli materiály umístěné na stránkách garanta programu Matematika v sekci věnované bakalářským pracem.

 

PDF/A

Na základě opatření rektora UK č. 72/2017 je nutné vkládat elektronickou verzi práce do SISu ve formátu PDF/A. Studenti se v tomto ohledu opakovaně setkávají se značnými problémy. Pomoc nehledejte ani na Ústavu výpočetní techniky UK (správa rektorátního návodu), ani u Správce SIS. Na žádném z těchto míst vám typicky nepomohou. Účinné pomoci se lze dobrat u fakultního PDF/A koordinátora, kterým je PhDr. Petra Hoffmannová. Velkou část problémů vyřeší též prostudování Postřehů o práci s PDF/A fakultního PDF/A guru, kterým je Mgr. Martin Mareš, Ph.D. z Katedry aplikované matematiky. Na základě zkušeností z minulých let lze konstatovat, že značnou část problémů prací vytvořených v LaTeXu způsobují obrázky vkládané do jednotlivých prací. V tomto ohledu by mohl pomoci konvertor laskavě vyvinutý M. Marešem a dostupný jako webová aplikace. Ideální se jeví ukládat jednotlivé obrázky jako PDF a před vložením do vlastní práce (pomocí \includegraphics{} v LaTeXu) je nechat zkonvertovat do souboru, který má zvýšenou naději býti prohlášen za korektní PDF/A validátorem v SISu.

 

ŠABLONA PRO PŘÍPRAVU TEXTU BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Oficiální šablona pro bakalářskou práci na oborech programu Matematika se nachází na stránce garanta oboru Matematika.

 

ŠABLONA PRO PŘÍPRAVU PREZENTACE PRO OBHAJOBU

Níže uvedená šablona pro přípravu prezentace na obhajobu je zcela neoficiálním materiálem. Její použití není povinné. Stejně jako u šablony pro text práce se předpokládá kompilace pomocí pdflatexu a čeština je ve zdroji ošetřena pomocí \usepackage[czech]{babel}.

Šablona je založena na LaTeXovém balíku beamer (je součástí většiny běžných instalací LaTeXu). Více viz dokumentace tohoto balíku, která je k nalezení např. zde: beameruserguide.pdf (z CTAN zrcadla na ČVUT v Praze).

Prezentace (vzniklá z šablony): PDF
Zdrojové soubory (archiv), kódování češtiny UTF-8: pres-utf8.tar.gz
Zdrojové soubory (archiv), kódování češtiny CP1250: pres-cp1250.tar.gz

 

 

Lillieforsův test normality
Vypsáno:2019–20
Zadáno:Dosud nezadáno.
Podrobnější informace zde.

Vícerozměrná zobecnění Poissonova rozdělení
Vypsáno:2019–20
Zadáno:Dosud nezadáno.
Podrobnější informace zde.

Výběrové kvantily
Vypsáno:2018–19
Zadáno:16.10.2018
Obhájeno:27.6.2019
Podrobnější informace zde.

Poissonovo rozdělení s nadbytečnými nulami
Vypsáno:2017–18
Zadáno:10.10.2017
Obhájeno:27.6.2019
Podrobnější informace zde.

Statistické testy ve stratifikovaných čtyřpolních tabulkách
Vypsáno:2017–18
Zadáno:10.10.2017
Obhájeno:13.9.2018
Podrobnější informace zde.

Analýza rozptylu s náhodnými efekty
Vypsáno:2016–17
Zadáno:13.10.2016
Obhájeno:27.6.2018
Podrobnější informace zde.

Testy pro párová kategoriální data
Vypsáno:2016–17
Zadáno:13.10.2016
Obhájeno:8.9.2017
Podrobnější informace zde.

Testy homoskedasticity v lineárním modelu
Vypsáno:2015–16
Zadáno:15.10.2015
Obhájeno:28.6.2016
Podrobnější informace zde.

Modely konečných směsí
Vypsáno:2014–15
Zadáno:7.10.2014
Obhájeno:16.6.2015
Podrobnější informace zde.

EM algoritmus
Vypsáno:2013–14
Zadáno:29.10.2013
Obhájeno:23.6.2015
Podrobnější informace zde.

Shapirův-Wilkův test normality
Vypsáno:2013–14
Zadáno:2.10.2013
Obhájeno:24.6.2014
Podrobnější informace zde.

Problém vícenásobného testování
Vypsáno:2012–13
Zadáno:4.10.2012
Obhájeno:5.9.2013
Podrobnější informace zde.

Analýza kontingenčních tabulek
Vypsáno:2010–11
Zadáno:11.10.2010
Obhájeno:Nikdy nebude
Podrobnější informace zde.

Základy Bayesovské statistiky
Vypsáno:2010–11
Zadáno:11.10.2010
Obhájeno:4.9.2012
Podrobnější informace zde.

Regresní modely s alternativně rozdělenou odezvou
Vypsáno:2010–11
Zadáno:4.10.2010
Obhájeno:20.6.2011
Podrobnější informace zde.

Statistické testy ekvivalence
Vypsáno:2009–10
Zadánno:5.10.2009
Obhájeno:14.9.2010
Podrobnější informace zde.

Simpsonův paradox
Vypsáno:2009–10
Zadáno:5.10.2009
Obhájeno:20.6.2011
Podrobnější informace zde.

Statistické metody pro proporce
Vypsáno:2008–09
Zadáno:13.9.2008
Obhájeno:7.9.2009
Podrobnější informace zde.

Úvod do bootstrapu s aplikacemi
Vypsáno:2008–09
Zadáno:30.9.2008
Obhájeno:18.9.2009
Podrobnější informace zde.

Parametrické regresní modely v analýze prežití
Vypsáno:2007–08
Zadáno:3.10.2007
Obhájeno:26.6.2008
Podrobnější informace zde.

Odhad distribuční funkce s intervalově cenzorovanými daty
Vypsáno:2007–08
Zadáno:23.10.2007
Obhájeno:27.6.2008
Podrobnější informace zde.
 

View My Stats