Informace o bakalářské práci

Arnošt Komárek

Podstránky

Domácí | Bakalářské práce |

Statistické metody pro proporce

Vypsáno:2008-09
Zadáno:13.9.2008
Obhájeno:7.9.2009

Anotace

Součástí bakalářské práce budou zejména následující problémy: statistický úsudek o neznámé proporci (pravděpodobnosti úspěchu) v náhodném výběru z alternativního rozdělení, kvantifikace rozdílnosti proporcí dvou nezávislých náhodných výběrů z alternativního rozdělení (rozdíl proporcí, relativní riziko, poměr šancí) a související metody statistického úsudku, porovnání proporcí v několika nezávislých náhodných výběrech z alternativního rozdělení. Dle zájmu uchazeče lze práci případně rozšířit o základy a aplikaci logistické regrese, zejména s důrazem na interpretaci získaných výsledků.

Zásady pro vypracování

Jedná se o kompilační práci, v jejímž rámci student nastuduje statistické metody pro analýzu proporcí (podrobněji viz anotace). Vlastní příspěvek studenta bude spočívat zejména: v přehledném a uceleném popisu nastudovaných metod a jejich statistických vlastností, vše při jednotném značení, v explicitním vyjádření některých souvislostí mezi studovanými metodami, ve vypracování vybraných cvičení z Fleiss et al. (2003), resp. Agresti (2002), v aplikaci nastudovaných metod na reálná data spolu s interpretací získaných výsledků. Studijní literatura bude k dispozici vesměs v angličtině, práce bude psána v češtině nebo slovenštině.

Alespoň pasivní znalost angličtiny a znalost, či ochota se naučit pracovat se statistickým balíkem R nutné.

Literatura

Agresti, A. (2002). Categorical Data Analysis, Second Edition. Hoboken: John Wiley and Sons. ISBN 0-471-36093-7.
Fleiss, J. L., Levin, B. and Paik, M. C. (2003). Statistical Methods for Rates and Proportions, Third Edition. Hoboken: John Wiley and Sons. ISBN 0-471-52629-0.

 

View My Stats