Informace o bakalářské práci

Arnošt Komárek

Podstránky

Domácí | Bakalářské práce |

Analýza kontingenčních tabulek

Vypsáno:2010–11
Zadáno:11.10.2010
Obhájeno:Nikdy nebude

Anotace

Práce shrne některé metody pro analýzu kontingenčních tabulek, popíše možnosti vybraného softwarového produktu (R nebo SAS dle volby studenta) pro tuto analýzu. V rámci práce student vypracuje a uvede řešení vybraných cvičení.

Téma vhodné pro posluchače oborů Obecná i Finanční matematika za předpokladu splnění všech studijních povinností prvního dvouletí.

Zásady pro vypracování

Student nastuduje první tři kapitoly knihy Agresti (1996), vybrané části (zejména ty, které nejsou vyučovány v rámci standardních přednášek na Bc. stupni studia) vlastními slovy shrne a vypracuje vybraná cvičení. Cvičení orientovaná na analýzu reálných dat budou zpracována zvoleným statistickým balíkem (při zadání práce lze zvolit buď R nebo SAS) a řešení edukativně popsána. Studijní literatura bude k dispozici vesměs v angličtině, práce bude psána v češtině nebo slovenštině pomocí systému LaTeX.

Úspěšné absolvování předmětu NSTP022 nebo NSTP129 do okamžiku zápisu bakalářské práce nutné. Ve třetím ročníku Bc. studia nutno zapsat buď kombinaci NSTP191+201+192+202 (Matematická statistika 1 a 2 včetně cvičení) nebo NSTP097 (Statistika).

Literatura

Agresti, A. (1996). An Introduction to Categorical Data Analysis. New York: John Wiley and Sons. ISBN 0-471-11338-7.
Agresti, A. (2002). Categorical Data Analysis, Second Edition. New York: John Wiley and Sons. ISBN 0-471-36093-7.
Anděl, J. (2005). Základy matematické statistiky. Praha: Matfyzpress. ISBN 80-7378-001-1.

 

View My Stats