MFF UK

Postřehy zkoušejícího (a také odpovědi na často kladené otázky)


Při zkoušení matematiky na IES FSV UK, ale i na MFF UK jsem vypozoroval, že studenti často dělají podobné chyby a kladou podobné otázky, odpověď na které by jim měla být zřejmá. Proto jsem se rozhodl své postřehy a některé odpovědi sepsat, s nadějí, že alespoň pro některé studenty budou užitečné. Otázky jsou rozděleny do několika tematických okruhů


Zkoušková písemka - jak se připravit a co když to nejde


Ústní zkouška - co a jak se učit


Hodnocení zkoušky - co se hodnotí, co když se mi hodnocení nezdá


Termíny zkoušek - kdy budou, kolik jich bude, opravné termíny atp.


Konzultace - kdy a jak


Neuspěl jsem - co dál

Zkoušková písemka


 • Jak se mám připravit na zkouškovou písemku?

  Samostatným spočítáním dostatečného množství příkladů. Na to samozřejmě nestačí jen chodit na cvičení, "supersemináře" nebo "prosemináře". Jejich cílem je předvedení a pochopení základních početních metod, k získání početní praxe a zručnosti však nestačí. Na webu je dostatek příkladů ze zkouškových písemek z minulých let.

 • Kdy s přípravou začít?

  Co nejdříve. Jakmile se na přednášce dozvíte, co znamená zadání, a na cvičeních uvidíte, jak se to dá počítat. Nevěřte, že se naučíte počítat zkouškové příklady za pár dní. Chce to čas.

 • Nenapsal jsem písemku. Co mám dělat?

  Určitě si přijďte písemku prohlédnout (tedy pokud jste skutečně odevzdali nějaký pokus o řešení). Vysvětlíme vám, kde máte chyby. A také můžete odhalit nějakou chybu při opravování - i opravovatelé se mohou splést, něco přehlédnout atp., zvláště když mnozí studenti nepíší právě přehledně. Zkuste pochopit správné řešení - pokud ho neumíte najít, zeptejte se.

 • Už jsem všechno spočítal a je to k ničemu, písemku ne a ne napsat.

  Možná, že jste ty příklady spočítal špatně. Uvědomte si, že existují konzultační hodiny. Přijďte na konzultaci a přineste spočítané příklady s sebou. Mohu vám vysvětlit, jaké děláte chyby a jak je opravit.