MFF UK

Postřehy zkoušejícího (a také odpovědi na často kladené otázky)


Při zkoušení matematiky na IES FSV UK, ale i na MFF UK jsem vypozoroval, že studenti často dělají podobné chyby a kladou podobné otázky, odpověď na které by jim měla být zřejmá. Proto jsem se rozhodl své postřehy a některé odpovědi sepsat, s nadějí, že alespoň pro některé studenty budou užitečné. Otázky jsou rozděleny do několika tematických okruhů


Zkoušková písemka - jak se připravit a co když to nejde


Ústní zkouška - co a jak se učit


Hodnocení zkoušky - co se hodnotí, co když se mi hodnocení nezdá


Termíny zkoušek - kdy budou, kolik jich bude, opravné termíny atp.


Konzultace - kdy a jak


Neuspěl jsem - co dál

Co v případě neúspěchu u zkoušky


 • Zkoušku jsem nesložil. Mohu dál studovat?

  Pokud jste měl přednášku zapsanou poprvé a získáte dost kreditů jinak, můžete studovat dál a přednášku si zapsat ještě jednou. Pokud jste měl přednášku zapsanou podruhé, pak už dál pokračovat nemůžete.

 • Zkoušku jsem nesložil, přednášku jsem měl zapsánu poprvé. Jakou mám šanci podruhé?

  Zde uvažuji pouze předmět Matematika I na FSV. Část studentů, kteří zkoušku nesloží, studia rovnou zanechá, část to zkouší příští rok znovu. Z těch, co to zkouší znovu obykle přibližně polovina uspěje a polovina ne.
  Zda právě vy uspějete, samozřejmě nelze předpovědět. Ale k oritentaci pomůže se podívat na vaše výsledky a váš přístup ke studiu.
  • Měl jste z písemky (písemek) kolem 25 bodů? Máte šanci, pokud se lépe připravíte písemky. Ale jistotu samozřejmě nemáte, byli i studenti, kteří měli standardně kolem 25 bodů a víc nikdy nezískali.
  • Měl jste z písemky (písemek) kolem 10 bodů? Pokud jste se poctivě a důkladně připravoval, pak asi tento obor není pro vás. Pokud víte, že jste přípravu zanedbal, a hodláte to příště udělat podstatně jinak, můžete mít šanci. Ale chce to skutečnou změnu přístupu.