MFF UK

Postřehy zkoušejícího (a také odpovědi na často kladené otázky)


Při zkoušení matematiky na IES FSV UK, ale i na MFF UK jsem vypozoroval, že studenti často dělají podobné chyby a kladou podobné otázky, odpověď na které by jim měla být zřejmá. Proto jsem se rozhodl své postřehy a některé odpovědi sepsat, s nadějí, že alespoň pro některé studenty budou užitečné. Otázky jsou rozděleny do několika tematických okruhů


Zkoušková písemka - jak se připravit a co když to nejde


Ústní zkouška - co a jak se učit


Hodnocení zkoušky - co se hodnotí, co když se mi hodnocení nezdá


Termíny zkoušek - kdy budou, kolik jich bude, opravné termíny atp.


Konzultace - kdy a jak


Neuspěl jsem - co dál

Konzultace


 • Kdy mohu přijít na konzultace?

  Podívejte se na webovskou stránku přednášejícího. Tam je napsáno, kdy jsou konzultační hodiny.
  Pokud jsou vypsány konkrétní hodiny, přijďte v jejich rámci. Nemusíte se předem ohlašovat (pokud tam není explicitně uveden opak).
  Jsou-li konzultační hodiny dle individuální dohody, pak se s přednášejícím dohodněte (například mu napište e-mail). Kdy má přednášející čas, orientačně zjistíte v jeho rozvrhu.

 • Nemohu přijít v konzultačních hodinách. Mohu přijít jindy?

  Zkuste se s přednášejícím domluvit. V rámci možností vám jistě vyjde vstříc a nabídne vám jednorázovou konzultaci v jiném termínu.

 • Konzultační hodiny mi nestačí, potřebuji delší konzultace. Šlo by to?

  Přednášející vám po dohodě jistě rád jednorázově věnuje i delší čas. Pokud potřebujete delší čas nikoli jednorázově, ale pravidelně, nejedná se již o konzultace, nýbrž o individuální výuku. Tu vám přednášející poskytnout nemůže.
  Pokud potřebujete individuální výuku, musíte si ji zajistit sami. To znamená najít někoho, kdo příslušnou látku umí, je schopen ji vysvětlit a má čas. Za takový druh výuky (někdy nazývaný doučováním) se obvykle platí.

 • Nemohl by mě za peníze doučovat přímo přednášející?

  Nemohl. Jednak na to nemá čas a jednak by šlo o střet zájmů. Zkuste nějakého studenta vyššího ročníku nebo doktoranda, nejlépe z MFF UK.

 • Nemohl by přednášející doučování alespoň zprostředkovat?

  Přímo zprostředkovat nikoli. Ale může váš požadavek s kontaktem na vás rozeslat studentům a doktorandům na MFF UK. Zajistit, že se vám někdo ozve, však neumí.