DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE na MFF UK
ostatní předměty

Ostatní předměty

Budoucí učitel deskriptivní geometrie by měl za svého studia získat všeobecný přehled i v jiných oblastech geometrie, měl by pochopit historický vývoj a vzájemné souvislosti jednotlivých oborů.

Zatím jsou zde umístěny (až na předmět Grafický software ...) pouze odkazy na oficiální informace o předmětech na stránkách MFF UK.