DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE na MFF UK
úvod

Úvod

ImageTyto stránky vznikly jako podpora výuky deskriptivní geometrie na MFF UK. Jsou určeny především studentům studijního oboru učitelství matematiky a deskriptivní geometrie pro střední školy. Materiály zde uveřejněné vznikly v rámci grantu FRVŠ určeného na inovaci předmětu deskriptivní geometrie na MFF UK.

ImageStránky slouží především jako sbírka (neřešených) příkladů používaných ve výuce deskriptivní geometrie v prvním a druhém ročníku bakalářského studia. Zadání úloh je možné stáhnout ve formátu pdf. Postupně jsou doplňovány i doprovodné texty a řešení úloh.


J. SOBOTKA; Deskriptivní geometrie promítání parallelního:

"Deskriptivní geometrie jest věda, která na základě konstrukce a pomocí rysův určuje útvary prostorové dle tvaru, velikosti a polohy jinými útvary prostorovými, vzájemné vztahy jejich zkoumá a úlohy k nim se vztahující řeší."