DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE na MFF UK
DGIII
Předmět Deskriptivní geometrie III se vyučuje na MFF UK v 1. ročníku navazujícího magisterského studia a je tematicky rozdělen do dvou částí - kinematická geometrie a kartografie.

Oficiální informace o předmětu na webu MFF UK naleznete zde.

Sylabus předmětu, zajímavé ukázky z kinematické geometrie vytvořené za pomoci softwaru Geogebra naleznete na stránkách vyučující RNDr. Petry Surynkové zde.


Image