MFF UK

Průběžná statistika výsledků zkoušek

Termín písemky22.1. 29.1.5.2.12.2.28.5.opravné
ústní
zkoušky
Přihlášeno studentů16122297
Neomluveni10124
Přišlo studentů15122173
Písemku psalo15122053
Úspěšně napsalo1462043
Ústní skládalo14621631
Zkoušku složilo12619631
Dosud se pokusilo16274449 52 52
Zkoušku dosud složilo12183743 4647


Rozložení známek
Známka Počet
122
215
310