MFF UK

Cvičení a zápočty

Na cvičeních jsou probírány příklady, které ilustrují teorii z přednášky nebo ukazují její aplikace. Později se dostaneme i k příkladům, které budou přípravou na písemnou část zkoušky. Větší část cvičení tvoří samostatná práce studentů.


Zápočet získá každý, kdo se pokusí alespoň jednou složit zkoušku.


Příklady ke cvičení - postscript, pdf


Redukce programu pondělních cvičení:

  • Sada č. 1 bude na pondělním cvičení přeskočena. Jde o příklady, které by studenti měli být sami schopni vyřešit již před začátkem kurzu, které však je dobré si připomenout, protože usnadňují oritentaci v komplexní rovině. Na pondělním cvičení budou tyto typy příkladů jen stručně zmíněny.
  • Na pondělním cvičení bude dále přeskočen příklad IV/1. Nejde o klíčovou partii, ale určitě neuškodí, pokud se na to studenti podívají samostatně.