MFF UK

Obecné informace k organizaci kurzu

Přednáška probíhá ve formátu 2/2, tj. jedna dvouhodinovka přednášky a jedna dvouhodinovka cvičení týdně. Na cvičení jsou studenti rozděleni do dvou kruhů. Rozvrh najdete zde. Rozdělení do kruhů provedli studenti sami prostřednictvím modulu Grupík v SISu.


Vzhledem k tomu, že v tomto semestru je 11 pondělků a 13 úterků, tato skutečnost musí být zohledněna v programu krurzu. Na pondělních cvičeních budou některé okruhy příkladů redukovány či přeskočeny. Nepůjde o klíčové nové typy příkladů, ale o takové typy, u nichž lze předpokládat, že je studenti buď znají nebo si je bez velkého úsilí procvičí samostatně. Podrobnější specifikace redukovaných okruhů bude uvedena v informacích o cvičeních a zápočtech.


Částečně redukován bude i obsah přednášek. Povaha této redukce bude upřesněna později.