MFF UK

Obsah jednotlivých přednášek a cvičení

Přednáška č. 1 - 19.2.2018
Úvodní informace - stručný obsah kurzu, návaznost na předchozí kurz, doporučená literatura- Začátek Kapitoly VI (Meromorfní funkce), byl probrán oddíl VI.1 (Základní pojmy a vlastnosti).

Cvičení č. 1 - 19.2.2018
Informace o zápočtech, zadání prvních pěti referátů. Dále některé vlastnosti funkce Γ - jde o meromorfní funkci na C, důkaz vztahu Γ(s)Γ(1-s)=π/sin(πz), funkce B, rovnost Γ(p)Γ(q)=B(p,q)Γ(p+q), funkce Γ nenabývá nuly, 1/Γ je celá funkce. Dále vlastnosti funkce ζ - připomenutí definice, lemma o reprezentaci (první krok dokázán).

Přednáška č. 2 - 26.2.2018
Oddíl VI.2 (Rouchéova věta a její důsledky) - do Věty 7 včetně.

Cvičení č. 2 - 26.2.2018
Referát o zachovávání indexu při homotopii. Zadání dalších dvou referátů. Reprezentace funkce ζ, její rozšíření na meromorfní funkci na celé komplexní rovině. Výpočet hodnoty ζ(0)=−1/2; další vlastnosti reprezentace.

Přednáška č. 3 - 5.3.2018
Dokončení oddílu VI.2 - od Důsledku 8 do konce oddílu. Začátek oddílu VI.3 (Vsuvka o nekonečných součinech) - do Větičky 13, včetně následujících poznámek.

Cvičení č. 3 - 5.3.2018
Dva referáty - důkaz propichovací věty o indexu; aplikace Rouchéovy věty (důkaz základní věty algebry, Hurwitzova věta).

Přednáška č. 4 - 12.3.2018
Dokončení oddílu VI.3 - od Věty 14 do konce oddílu. Začátek oddílu VI.4 (Konstrukce holomorfních a meromorfních funkcí) - znění Lemmatu 17 (důkaz odložen), Věta 18 včetně důkazu.

Cvičení č. 4 - 12S.3.2018
Rozklad funkce sin(πz) na kořenové činitele, vyjádření funkce ζ pomocí nekonečného součinu na polorovině Re(s)>1, jako důsledek její nenulovost na této polorovině, triviální kořeny (z Riemannovy formule, prozatím nedokázané).