MFF UK

Podmínky získání zápočtu

Zápočet bude udělován za splnění následujících dvou podmínek:

 • Přednesení referátu na cvičení.
 • Úplné a správné vyřešení dvou domácích úkolů.


Témata referátů budou nabízena průběžně. Zatím jsou nabízena tato témata:

 1. Důkaz propichovací věty o indexu (předneseno 5.3.)
 2. Index bodu vzhledem ke křivce a homotopie (předneseno 26.2.)
 3. Některé aplikace Rouchéovy věty - důkaz základní věty algebry, Hurwitzova věta (předneseno 5.3.)
 4. Weierstrassova věta o faktorizaci pro obecnou otevřenou množinu (předneseno 19.3.)
 5. Interpolační problém, jeho řešení a aplikace (větší část přednesena 19.3., dokončeno 26.3. )
 6. Jensenův vzorec a nulové body celých funkcí (předneseno 9.4.)
 7. Blaschkeho součiny a nulové body omezených holomorfních funkcí (předneseno 16.4.)
 8. Popis duálu k holomorfním funkcím na disjunktním sjednocení konečně mnoha kruhů
 9. Konstrukce Birkhoffovy univerzální funkce (předneseno 30.4., dokončeno 7.5.)


Pravidla pro domácí úkoly:

 1. Zadání úkolů bude zveřejněno na této webovské stránce. Každý student si z nabízených příkladů jeden dosud volný vybere a rezervuje ho zasláním e-mailu vyučujícímu.
 2. Rezervace je platná, pokud ji vyučující potvrdí v souboru se zadáními (uvedením iniciál studenta u příkladu - v rámci přípravy na výdobytky GDPR nejsou uváděna jména, jen iniciály). V případě, že o týž příklad má zájem více studentů, bude rezervován pro toho, jehož e-mail dorazil první. Ostatní budou upozorněni na nutnost jiné volby.
 3. V rezervačním e-mailu je možné uvést více příkladů. Rezervován bude první z nich, který je dosud volný (pokud takový existuje).
 4. Řešení zadaného úkolu student vypracuje a odevzdá vyučujícímu ve stanoveném termínu.
 5. Odevzdané řešení musí být rukou psané, nikoli tištěné.
 6. Řešení musí být srozumitelné, všechny kroky přiměřeně zdůvodněné, používané věty z přednášky správně citované.
 7. Vyučující odevzdaná řešení opraví a po té vrátí studentům (zpravidla na dalším cvičení). Na vráceném řešení bude uvedeno, zda bylo správné či zda je potřeba ho nějak doplnit či opravit.
 8. Je-li třeba řešení doplnit či opravit, student tak učiní a odevzdá řešení znovu. Tento postup se bude opakovat, dokud řešení nebude úplné a správné.
 9. Počet oprav daného úkolu není apriori omezen. Student však musí správná řešení všech úkolů odevzdat nejpozději týden před termínem zkoušky, na který se chce přihlásit.
 10. Pokud student nejpozději týden před posledním vypsaným termínem zkoušky neodevzdá správné řešení všech úkolů, získá nezapočteno.


Sada úloh pro první domácí úkol


Sada úloh pro druhý domácí úkol


Statistika úspěšnosti domácích úkolů

(Poslední aktualizace 7.6.2018, 12:32.)


Číslo úkolu1 2
Rezervovalo studentů77
Odevzdalo77
Správně vyřešilo77
Správně vyřešilo napoprvé77
Opravu odevzdalo
Správně vyřešilo napodruhé
Celková statistika
Nějaký úkol rezervovalo7
Aspoň jeden úkol
odevzdalo
7
Správně vyřešilo2 úkoly7
1 úkol0
0 úkolů0
Zápočet již získalo7