MFF UK

Doporučená literatura

Základní literaturou jsou texty k přednášce. Doplňková literatura je uvedena v SISu. Zde uvádím podrobnější specifikaci.


Kurz je vícéméně pokryt vybranými částmi knihy
W.Rudin: Analýza v reálném a komplexním oboru, Academia 1977 (nebo 2003).
Kapitola VI z přednášky je z větší části pokryta kapitolami 10 a 15; Kapitola VII kapitolou 13; Kapitola VIII kapitolou 14 a částí kapitoly 12.