MFF UK

Předpokládané znalosti a prerekvizity

Kurz bezprostředně navazuje na přednášku Úvod do komplexní analýzy (NMMA301). Předpokládají se tedy znalosti v rozsahu této přednášky. Texty k přednášce NMMA301 najdete zde.


Kromě toho se samozřejmě předpokládají znalosti z povinných předmětů bakalářského oboru Obecná matematika doporučených pro první a druhý ročník - zejména z kurzů matematické analýzy, lineární algebry, teorie míry a integrálu.


Navíc budou využívány vybrané znalosti z předmětu Úvod do funkcionální analýzy (NMMA331). Metody funkcionální analýzy (Hahn-Banachova věta, věta Arzelà-Ascoli, Rieszova věta o reprezentaci) budou podstatně používány v Kapitole VII.


Korekvizitou pro zápis kurzu Komplexní analýza 1 je kurz Úvod do komplexní analýzy (NMMA301). To znamená, že nutnou podmínkou pro zápis Komplexní analýzy 1 je předchozí absolvování nebo alespoň zápis předmětu Úvod do komplexní analýzy. Vzhledem, že na tento předmět se bezprostředně navazuje, je význam korekvizity zřejmý.


Pro studenty oboru obecná matematika je korekvizita závazná a nelze odpustit. Pro studenty jiných oborů, kteří si předmět zapisují ze zájmu nad rámec svého studijního plánu, korekvizita formálně závazná není. To však nic nemění na tom, že na Úvod do komplexní analýzy budeme navazovat a znalosti z tohoto kurzu budeme potřebovat a používat.