MFF UK

Základní struktura kurzu

Kurz je vyučován v rozsahu 2/2, tj. jedna dvouhodinovka přednášky a jedna dvouhodinovka cvičení týdně. Na přednáškách bude vysvětlována teorie podle sylabu s využitím textů k přednášce. Na cvičení budou počítány zejména příklady ilustrující teorii z přednášky. Částí náplně cvičení budou i referáty studentů. Část cvičení může být v případě potřeby věnována doplnění přednášky.