MFF UK

Základní informace k organizaci kurzu

Kurz je vyučován v rozsahu 3/1, tj. tři hodiny přednášky a jedna hodina cvičení týdně. Výuka je rozvržena do dvou dvouhodinovek týdně, z nichž jedna je věnována přednášce a druhá je rozdělena na přednášku a cvičení. Během přednášky bude vykládána teorie podle sylabu, který je podrobně rozpracován v textech k přednášce (zde, bude ještě doplňován). Během cvičení budou vysvětlovány a počítány ilustrativní příklady, v případě potřeby může být část cvičení využita jako pokračování přednášky.


Výuka je předběžně plánována v angličtině. Pokud se však nezapíše žádný student anglické verze programu, bude probíhat v češtině.