MFF UK

Doporučená literatura

Doporučená literatura uvedená v SIS je následující:
[1] Rudin, W.: Functional analysis. Second edition, McGraw-Hill, Inc., New York, 1991
[2] Meise R. and Vogt D. : Introduction to functional analysis, Oxford University Press, New York, 1997
[3] Jarchow H. : Locally convex spaces, B. G. Teubner, Stuttgart, 1981


Upřesnění:

První téma - neomezené operátory - vychází zejména z kapitoly 13 knihy [1] a kapitol 19-21 knihy [2]. Není to přesné, navíc přístupy v obou knihách se v některých bodech liší.


Druhé téma - lokálně konvexní topologie - je více než pokryto monografií [3].
Přesněji: Oddíl XI.1 je vpodstatě pokryt [3, oddíly 8.4 a 8.5], oddíl XI.2 je speciálním případem výsledků z [3, oddíly 9.3-9.5], oddíl XI.3 je zahrnut v [3, oddíl 7.5], oddíl XI.4 souvisí s [3, oddíl 9.8].

V uvedené monografii je zvolen výrazně abstraktnější přístup. Monografie lépe odpovídající přednášce je G.Köthe: Topological vector spaces I, Springer-Verlag 1969, a to paragrafy 21, 24 a 25. I tyto paragrafy obsahují více materiálu a v obecnějším kontextu než přednáška.