Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


LAproFZS1617

Lineární algebra pro fyziky, NMAF027, ZS 16/17

Zde najdete společné informace pro:

 • přednášku pro paralelku F1Y, každé pondělí 9:00 - 10:30, posluchárna T2, přednáší L. Krump,
 • přednášku pro paralelku F1X, každý čtvrtek 8:10 - 9:40, posluchárna T1, přednáší B. Jurčo,

a všechna příslušná cvičení.

Konzultační hodiny s oběma přednášejícími jsou po přednášce či po cvičení, případně dle domluvy. Garantem kurzu, autorem studijního textu a majitelem těchto stránek je D. Šmíd, který v tomto semestru tento předmět nevyučuje. V případě jakýchkoli dotazů k předmětu se obracejte na přednášející.

Aktuální informace k přednášce a cvičením:

Soubory

 • Úložiště příkladů na cvičení, domácích úkolů a dalších souborů - vzorová řešení prosím nečtěte před cvičením nebo během něj, připravíte se tak o cennou možnost zkusit si to spočítat sami. Jsou určená ke kontrole vlastního postupu po cvičení, případně pro samostudium, pokud se na cvičení nedostavíte nebo neproběhlo. Případné chyby prosím reportujte, nejlépe mailem.

Tabulky

Plán kurzu

TémaPo - YČt - XPřečístKvízVyhodnocení kvízuOdpovědi na otázky
Soustavy rovnic3.10.6.10.Kapitola 1, Soustavy rovnic Kvíz Soustavy Vyhodnocení Soustavy FAQ Soustavy
Matice10.10.13.10.Kapitola 2, Matice Kvíz Matice Vyhodnocení Matice FAQ Matice
Vektorové prostory17.10.20.10.Kapitola 3, Vektorové prostory Kvíz Vekt. prostory Vyhodnocení Vekt. prostory FAQ Vekt. prostory
Báze a dimenze24.10.27.10.Kapitola 4, Báze a dimenze Kvíz Báze a dimenze Vyhodnocení Báze a dimenze FAQ Báze a dimenze
Hodnost matice31.10.3.11.Kapitola 5, Hodnost matice Kvíz Hodnost matice Vyhodnocení Hodnost FAQ Hodnost
Lineární zobrazení7.11.10.11.Kapitola 6, odd. 1 (Maticová zobrazení) a 2 (Jádro a obraz) Kvíz Lin. zobrazení Vyhodnocení Lin. zobrazení FAQ Lin. zobrazení
Souřadnice14.11.24.11.Kapitola 6, odd. 3 (Izomorfismus) a 4 (Souřadnice) Kvíz Souřadnice Vyhodnocení Souřadnice FAQ Souřadnice
Matice přechodu21.11.1.12.Kapitola 6, odd. 5 (Transformace souřadnic) Kvíz Matice přechodu Vyhodnocení Matice přechodu FAQ Matice přechodu
Permutace28.11.8.12.Kapitola 7, odd. 1 (Permutace) Kvíz Permutace Vyhodnocení Permutace FAQ Permutace
Determinanty I5.12.15.12.Kapitola 7, odd. 2 (Výpočet determinantu) Kvíz Determinanty I Vyhodnocení Determinant I FAQ Determinant I
Determinanty II12.12.22.12.Kapitola 7, odd. 3 (Aplikace determinantu) Kvíz Determinanty II Vyhodnocení Determinant II FAQ Determinant II
Diagonalizace19.12.5.1.Kapitola 8, Diagonalizace Kvíz Diagonalizace Vyhodnocení Diagonalizace FAQ Diagonalizace
Velká písemka9.1.12.1.    

Přednáška

Hlavním studijním textem jsou zápisky k přednášce. Existují ve standardní a kompaktní verzi. První se hodí pro tisk na A4, druhá pro malé obrazovky typu čtečka, tablet nebo mobil, případně k vytištění více stránek na jeden papír. Budeme rádi, když nás upozorníte na chyby a nejasnosti, které ve skriptech najdete, nejlépe mailem.

Očekáváme, že si příslušnou pasáž zápisků přečtete ještě před přednáškou a cvičením. Je to kvůli tomu,

 1. abyste přednášce lépe rozuměli,
 2. abyste byli schopni se na to, čemu nerozumíte, ptát už na té přednášce,
 3. abyste znali základní pojmy už na cvičení, pokud v rozvrhu přednášce předchází,
 4. aby přednášející nemuseli na přednášce vykládat celý obsah textu, ale mohli se soustředit na to důležité a/nebo obtížné,
 5. abyste si navykli aktivně používat zápisky k přednášce už v průběhu semestru, a zlepšovali tak svou schopnost samostatně studovat matematický text.

Kvíz

Každý týden bude připraven on-line kvíz o čtyřech otázkách (abc, právě jedna odpověď správně), které otestují vaši obeznámenost s předepsanou pasáží. Kdo kvíz vyplní a bude mít alespoň 3 odpovědi správně, získá dvoubodový bonus k domácímu úkolu z daného tématu. V závěru kvízu také můžete položit otázku k probíranému tématu, která přednášejícím a cvičícím slouží jako námět, čemu mají na hodině věnovat větší pozornost. Jako motivaci se nad takovou otázkou zamyslet je za její vyplnění další jednobodový bonus. Kvíz se započte, pokud ho vyplníte do nedělní půlnoci před příslušnou pondělní přednáškou (platí i pro paralelku X, která má přednášku ve čtvrtek).

Bonus znamená, že vám může v daném týdnu vylepšit skóre z domácích úkolů, ale nemůžete pomocí něj získat více než 100%.

Zápočet

Na cvičení, stejně jako na přednášce, nevyžadujeme povinnou docházku. Pro získání zápočtu bude třeba splnit současně dvě kritéria:

 • získat 70% bodů z domácích úkolů (v součtu)
 • získat 50% bodů z písemek (v součtu)

Písemky

 • První malá písemka, píše se na cvičení, v období od 7. do 15. listopadu, trvá 30 minut, 2 příklady z učiva po Báze a dimenze včetně, maximum 10 bodů
 • Druhá malá písemka, píše se na cvičení, v období od 12. do 16. prosince, trvá 30 minut, 2 příklady z učiva od lineárních zobrazení po Permutace včetně, maximum 10 bodů
 • Velká písemka, píše se na přednášce 9. resp. 12. ledna, trvá 90 minut, 6 příkladů z učiva celého semestru, maximum 30 bodů

Na první a druhou malou písemku bude dovoleno užívat vlastních rukou psaných poznámek (nesmí v nich být nic vlepeno ani vloženo, žádné vytištěné ani zkopírované papíry). Má vás to motivovat k tvorbě přehledných a použitelných poznámek z přednášky a cvičení. Zároveň nespoléhejte, že v nich všechno najdete a nic si nebudete muset pamatovat - půlhodina je krátká doba. Velká písemka se píše bez pomůcek. V součtu ze všech tří písemek je tedy třeba získat 25 bodů.

Domácí úkoly

Budou zveřejňovány každý týden (spolu s kvízem), budou to tři úlohy a bude je nutné odevzdat do následujícího cvičení (fyzicky nebo mailem cvičícímu). Domácí úkoly můžete mezi sebou konzultovat, ale řešení vypracovávejte samostatně, počítejte s tím, že na cvičení můžete být požádáni o jeho předvedení na tabuli i s vysvětlujícím komentářem. Za každou úlohu je možné získat maximálně 3 body, celkově tedy 9 bodů za každé cvičení. Bonus za kvíz funguje tak, že se k bodům za domácí úkol připočtou až tři body za kvíz a součet se ořízne na 9 bodů, po vydělení číslem 9 se dostane vaše procentuální ohodnocení za dané cvičení. Aritmetický průměr těchto ohodnocení musí být na konci semestru vyšší než 70%.

Opravné prostředky

Pokud někdo získá z domácích úkolů méně než 70%, ale alespoň 50% bodů, bude moci kritérium splnit dodatečnými domácími úkoly ze seznamu úloh ze skript. Je třeba odevzdat všechny úlohy, bez ohledu na to, kolik procent Vám do 70% chybí. Pokud někdo získá méně než 50% bodů z písemek (z jakýchkoli důvodů), může absolvovat opravnou velkou písemku, která se bude konat 25.1.2017 od 9:00 v K6 (tedy zároveň s termínem zkoušky). Výsledek opravné velké písemky nahrazuje výsledek velké písemky, samozřejmě pokud je vyšší. Žádné další výjimky nebo opravy nebudou umožněny.

Zkouška

Zkouška bude pouze písemná. Písemka bude trvat dvě hodiny, budou zadány otázky z teorie a k samostatnému přemýšlení. Rutinní početní příklady nebudou podstatou zkoušky (ty jsou v dostatečné míře v zápočtových písemkách), ale k zodpovězení některých otázek bude potřeba sem tam něco spočítat. Na písemku nejsou povoleny žádné psané ani tištěné pomůcky - jen Vy a Vaše tužka. Ještě týž den budou písemky opraveny a body+známka zanesena do obvyklé tabulky hodnocení a známka do SISu. V určený čas (obvykle týž den odpoledne) se budete moci přijít na svou písemku podívat, což velmi doporučujeme - vždy je z čeho se poučit.

Termíny zkoušek:

Jsou vyhlášeny v SISu, můžete se zapisovat od 8.12.2016, 14:00. Termín 13.1.2017 je tzv. předtermín, u kterého předpokládáme, že se dostaví jen opravdu dobře připravení studenti, kteří bez problémů získali zápočet.

Požadavky:

Seznam požadavků ke zkoušce a zápočtu - verze 2014/15, ale platí i letos. Perfektní znalost pojmů, vět a postupů z požadavků je nutnou podmínkou složení zkoušky. Důkazy, pojmy nevyjmenované v požadavcích, logický kontext a obtížnější příklady se mohou objevit jako některé otázky ve zkoušce, pro ty, kdo aspirují na lepší známku než 3.

Vzorová písemka, bodování:

Vzorová písemka. Za každou úlohu je 10 bodů, celkem tedy max 60. Známky: 0-35 bodů = čtyřka, 36-43 = trojka, 44-51 = dvojka, 52-60 = jednička.

Další literatura a zdroje

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 13, 2017, at 05:29 PM
@]