Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


LAproFZS1112

Lineární algebra pro fyziky, NMAF027, ZS 11/12

Přednáška pro paralelku F1X (Jurčo, čt 10:40 T2) a F1Y (Souček, st 12:20 F2).

Cvičení pro kruh Y.15, po 14:00 v T7, a pro kruh X.14, út 14:00 v T8

Zápisky: Na webu přednášejícího

Úkoly pro kombinované studenty: Sada 1, Sada 2, Sada 3

Úkoly: DÚ 1, DÚ 2, DÚ 3, DÚ 4, DÚ 5, DÚ 6, DÚ 7, DÚ 8, DÚ 9

Tabulky: Bodovací tabulka, Tabulka domácích úkolů

Novinky ke cvičení

3.1. Zveřejněna třetí sada pro studenty kombinovaného studia. Protože z přednášky vypadla pasáž o skalárním součinu, čtvrtá sada už nebude.

8.12. Protože zveřejňuju osmý úkol až ve čtvrtek, dám vám na odevzdání čas až do 20. prosince (i když pro vás bude určitě lepší, když si úkoly zkusíte ještě před příštím cvičením).

30.11. Opraveny obě písemky a také poslední pětiminutovky. Sedmý domácí úkol. Kruh, který má přednášku ve čtvrtek, se dozví tvrzení potřebná k řešení třetí úlohy na zítřejší přednášce.

24.11. Sedmý domácí úkol bude až po dalším cvičení, tj. 29.11.

21.11. Vydána druhá sada pro studenty kombinovaného studia. Řešení prosím do 5.12.

15.11. Opraveny domácí úkoly a pětiminutovky, vydán šestý domácí úkol.

8.11. Pátý domácí úkol.

1.11. Opraveny testy a úkoly z minulého úterý i z tohoto pondělí. Zveřejněn čtvrtý domácí úkol.

25.10. Pondělní skupina má opraveny úkoly i pětiminutovky. 0.5 bodu znamená, že máte jeden příklad špatně. Vystavil jsem také třetí domácí úkol, opět k odevzdání do příště.

20.10. Doplněny body za pětiminutovku a úkoly z úterního cvičení.

17.10. Na pondělním cvičení jsme se zabývali maticemi 2x2: jejich vztahem k zobrazení roviny do sebe, k elementárním transformacím matic, ilustrovali jsme na nich definici maticového násobení a inverzní matice. Přidávám sem tabulku domácích úkolů. Pánové Mrhal, Hvizdoš a Jungwirth měli po jednom příkladu s početní chybou, bod jsem jim dal také, příště ale dělejte zkoušku správnosti. Za domácí úkol tentokrát dostáváte tři příklady, ve kterých máte použít to, co jste se naučili pro matice 2x2, na matice vyššího stupně. Odevzdání opět do 24./25.10. osobně nebo do 24.10. mailem.

13.10. Vydána první sada úloh pro studenty kombinovaného studia. Řešení odevzdejte do 6. listopadu. Dole na stránce přibyly obecné pokyny k odevzdávání domácích úkolů.

10.10. Na druhém cvičení jsme dělali soustavy rovnic. Můžete si je procvičit v domácím úkolu. Za odevzdané správné řešení dostanete 1 bod do průběžného hodnocení. Řešení odevzdávejte na příštím cvičení 17./18.10. nebo mailem do 17.10.

4.10. První cvičení, analytická geometrie v rovině a prostoru. Zopakujte nebo doučte se tvary komplexních čísel, zejména ten exponenciální.

Literatura

Hodnocení

Všichni studenti docházející na některé cvičení některé z obou paralelek, jakož i studenti kombinovaného studia, budou vedeni v bodovací tabulce, viz výše. V ní budou zaznamenány jejich výsledky v zápočtových testících, jejich průběžné hodnocení i jejich výsledky u zkoušek.

Zkouška

Zkouška se skládá ze dvou částí:

 • početní: 90 minut, obvykle 3 příklady, maximálně 15 bodů. Pokud získáte méně než 7 bodů z početní části, je hodnocení nevyhověl(a) nezávisle na teoretické části a průběžných testech.
 • teoretické: 60 minut, maximálně 10 bodů, následuje po početní části a půlhodinové pauze

Termíny zkoušek budou totožné pro obě paralelky. Jsou naplánovány na úterý 10.1. 10:40 v T1, středy 25.1., 1.2, 8.2. a 15.2. od 9:00 v K1 a pátek 16.3. od 12:30 (místnost bude upřesněna). Těchto šest termínů jsou všechny, které budou vypsány.

Průběžné hodnocení

V průběhu semestru se budou během přednášky konat dva početní testy, a to 23. resp. 24. listopadu a 11., resp. 12. ledna. Za každý z nich je možné získat po 9 bodech. Dalších 0-7 bodů můžete získat za aktivitu na cvičení.

Těchto celkem 25 bodů vám může pomoci k lepší známce u zkoušky. Výsledek početní a teoretické části se sečte, výsledná hodnota je vaším hodnocením A. Hodnocení B je součtem hodnocení A a bodů získaných za semestr. Z obou čísel se určí známka následovně:

známkahodnocení Ahodnocení B
120-2541-50
216-19,933-40,9
312-15,925-32,9
4pod 12pod 25

V případě, že hodnocení A a B dávají různé známky, platí ta lepší.

Zápočty

Podmínky zápočtu:

studenti docházející na cvičení:

 • na začátku každého cvičení počínaje 10.10.2011 a konče 7.1.2012 bude zadán pětiminutový testík. Bude obsahovat vždy jedinou otázku testující znalost pojmů vyložených na předchozí přednášce, tedy nebude třeba nic počítat ani dokazovat. Má vás motivovat k tomu, abyste se před cvičením seznámili s tím, co se dělalo na přednášce, abyste na něj přišli připravení. K získání zápočtu je třeba alespoň 50% úspěšně zodpovězených testíků. Ti, kteří budou méně úspěšní, ale získají alespoň 30% bodů, budou moci v posledním týdnu semestru napsat test, který bude vypadat v podstatě jako několik pětiminutových testíků pohromadě. Tyto podmínky platí pro všechna cvičení v obou paralelkách.
 • za aktivitu na cvičení bude možné získat 0-7 bodů do průběžného hodnocení. Přesné podmínky stanoví každý cvičící sám.

studenti kombinovaného studia:

 • pokud se rozhodnou docházet na některé cvičení, platí pro ně výše uvedené
 • pokud na cvičení docházet nebudou, bude jim zápočet udělen za vypracování domácích úkolů. Ty budou zveřejněny zde na stránkách, a to ve čtyřech sadách: Gaussova eliminace a matice, Vektorové prostory a hodnost, Lineární zobrazení a skalární součin a Permutace a determinanty. Řešení posílejte mně (bez ohledu na to, ke kterému přednášejícímu nebo do kterého kruhu jste přiděleni). K získání zápočtu je třeba mít 50% těchto úloh správně.
 • 0-7 bodů do průběžného hodnocení udělím na základě kvality a správnosti odevzdaných řešení (50% je nula, 100% je 7 bodů)
 • student kombinovaného studia, který se uchází o zápočet formou domácích úkolů, se mi musí přihlásit nejpozději do konce října.

Domácí úlohy na mých cvičeních:

Bude upřesněno.

Obecné pokyny k odevzdávání domácích úkolů

 • každý příklad na samostatný papír/soubor
 • v záhlaví jméno, e-mail, identifikace příkladu (například "DÚ 1, úloha 2", nebo "Zápisek, Kapitola 3, Příklad 25, Obtížnost (2)" a kompletní zadání
 • pokud se dá jednoduše provést zkouška správnosti výsledku, vždy ji na závěr řešení uveďte
 • pokud odevzdáváte v elektronické podobě, může být řešení vytvořeno v libovolném editoru zvládajícím matematiku nebo psáno rukou a naskenováno
 • výstupní formát JPEG nebo PDF
 • rozumná velikost souboru (1MB na stránku je u obrázku až příliš) a správné natočení
 • pokud využijete free službu A.nnotate (preferuju), okomentuju vám případné chyby přímo na konkrétní místa, jinak vám pošlu mail se stručnou informací, proč to eventuelně nemáte dobře.
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on February 23, 2012, at 07:47 AM
@]